Kotikatko

Kotikatko on asiakkaan kotona tapahtuva katkaisu- ja vieroitushoitoa sekä päihdekuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakasta päihteettömyyteen hänen kotonaan.

Kenelle Kotikatko on tarkoitettu?

Kotona tapahtuva katkaisu- ja vieroitushoito sekä päihdekuntoutus on tarkoitettu täysi-ikäisille, jotka eivät pysty lähtemään hoitoon päihdelaitokseen.

Kotikatkoa voidaan tarjota asiakkaalle, jos:

  • asiakkaalla on liikuntarajoite tai vamma,
  • asiakkaalla on lemmikkieläin,
  • asiakkaalla on ollut aiemmin useita laitoskatkaisuhoitoja tai
  • oma katkaisuhoitoasema on täynnä

Mitä Kotikatkossa tehdään?

Hoidon tavoitteena on asiakkaan vieroitusoireiden hoito, yleistilan kohentuminen ja riittävä unen saanti turvallisessa ympäristössä. Työntekijät huomioivat asiakkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet. Asiakkaan tilannetta seurataan tiiviisti usean kerran vuorokaudessa. Katkaisu- tai vieroitushoito kestää 1–3 viikkoa.

Kotona tapahtuvaa päihdehoitoa koordinoi Päihdepalvelujen laitoshoidon koordinaattori.