Aikuisten sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelutilanne

Aikuissosiaalityö auttaa silloin, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän hankalissa tilanteissa. Perustoimeentulotukea haetaan 1.1.2017 lähtien Kelalta. Lue lisää www.kela.fi/toimeentulotuki. Kunnan sosiaalitoimi voi edelleen myöntää harkinnanvaraisia tukia, täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos elät hankalassa elämäntilanteessa; jos olet jäänyt työttömäksi, tarvitset apua perhesuhteissa tai haluat tukea päihteisiin liittyvissä asioissa. Tilanteesi kartoitetaan ja ongelmiin etsitään ratkaisukeinoja yhdessä sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa.

Kenelle aikuissosiaalityö on tarkoitettu?

18–64-vuotiaille vantaalaisille aikuisille ja perheille.

Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja voi auttaa:

Talouden ja arjen hallinnassa

 • sosiaaliturvaetuudet, sosiaalipalvelut ja toimeentulotukien hakeminen
 • asumisasiat (esim. asunnon haku, asunnottomuus, vuokravelat)
 • taloudelliset vaikeudet ja velka-asiat

Erilaisissa elämäntilanteissa

 • päihde- ja mielenterveysongelmat
 • erilaiset kriisitilanteet (avioero, häätö, läheisen kuolema)

Työelämän hallinnassa

 • työllistymisen esteiden selvittely
 • työ/koulutuspaikkojen selvittely
 • tuki työhön tai työharjoitteluun, työelämänvalmennukseen, koulutukseen tai kuntouttavaan työtoimintaan liittyen
 • kuntouttava työtoiminnan aktivointisuunnitelma
 • eläkeselvittely

Tehdään yhdessä suunnitelma elämässä eteenpäin!

Tarvittaessa teemme yhteistyötä

 • mm. työvoimatoimiston, psykiatrian poliklinikan, Kelan, A-klinikan, päihdeoitolaitosten, katkaisuhoitoasemien, kuntouttavan työtoiminnan, seurakunnan, sairaaloiden ja terveystoimen kanssa.

Sähköinen asiointi

Verkossa voit mm. varata aikoja, uusia eReseptin, katsella potilastietojasi tai vaikkapa tilata ilmaisen klamydia- ja tippuritestin!

Huolehdi hyvinvoinnistasi!

Katso vinkit oman terveytesi hoitoon Itsehoito-sivuilta.


Oletko ollut pitkään työttömänä?