Asumisen tuki

Itsenäinen oman asunnon hakeminen

Sosiaalitoimi ei välitä asuntoja, vaan omaa vuokra-asuntoa haetaan eri vuokranantajilta heidän omilla hakemuksillaan.

Asunnon haun tueksi on koottu asunnonhaun infopaketti, jota päivitetään noin kerran vuodessa. Paketissa on lueteltu useimpien pääkaupunkiseudulla toimivien yleisten vuokranantajien yhteystiedot ja annettu tietoa mistä yksityisiä vuokranantajia löytää.

Ohjeita asunnon hakemiseen:

 • Asunnon hakemisessa on olennaista oma aktiivisuus ja se, että asuntoa haetaan mahdollisimman monelta vuokranantajalta ilman aluerajoituksia.
 • Mikäli laitat aluerajoituksia hakemukseen, perustele rajoitukset selkeästi asuntohakemuksessa.
 • Toimita asuntohakemusten liitteinä vuokranantajan edellyttämät asiakirjat.
 • Pelkkä hakemus ei riitä todisteeksi asunnon tarpeesta, joten muistathan perustella asunnon tarpeen hyvin hakemukseen.
 • Vuokranantajat päättävät itsenäisesti asukasvalinnoistaan.

Vuokravelka tai häätö asunnosta vaikeuttavat asunnon saamista huomattavasti. Myös luottohäiriömerkinnät vaikeuttavat asunnon saamista. Asunnonhakijoita on erittäin paljon, minkä vuoksi asuntoa voi joutua jonottamaan kauan. Ara-rahoitteisissa asunnoissa on tietyt asukkaiden valintaperusteet ja tulorajat.

Jos olet vaarassa menettää asuntosi:
ennaltaehkäisevä asumisen sosiaaliohjaus

Onko sinulla vuokranmaksuvaikeuksia tai uhkaako häätö? Onko taustalla talouden- tai elämänhallintaan liittyviä ongelmia? Kysy apua asuntosi säilyttämiseen Vantaan kaupungin asumisen sosiaaliohjaajilta.

Asumisen sosiaaliohjaaja ohjaa ja neuvoo sinua:

 • vuokranmaksusuunnitelman laatimisessa
 • taloudenhallinnassa
 • etuuksien hakemisessa ja
 • ohjaa tarvittaessa muiden tukevien palveluiden pariin.

Otathan huomioon, että asumisen sosiaaliohjaaja:

 • ei tee toimeentulotukipäätöksiä
 • ei voi vaikuttaa asunnon saamiseen vuokranantajilta.

Tavoitteena on, että tilanteesi parantuu ja asuminen voisi jatkua normaalisti. Luvallasi asumisen sosiaaliohjaaja voi tehdä yhteistyötä esimerkiksi sosiaalitoimiston, Kelan tai vuokranantajan kanssa. Asumisen sosiaaliohjaajalla on vaitiolovelvollisuus.

Vantaan kaupungilla on neljä sosiaaliohjaajaa, jotka tekevät häätöjä ehkäisevää työtä.

Otathan asumisen sosiaaliohjaajiin ajoissa yhteyttä:

 • Länsimäki-Hakunila 050 312 1937
 • Tikkurila 050 314 5633
 • Korso-Koivukylä 050 314 5634
 • Myyrmäki-Martinlaakso 050 312 1936
Saat meidät parhaiten kiinni ma klo14–15 ja to klo 9–10.

Jos olet asunnoton:
asumisen ohjaus aikuissosiaalityössä

Työskentely on suunnitelmallista. Tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan osaksi aikuissosiaalityön suunnitelmaa. Ohjaajat tukevat asiakasta suunnitelmaan sitoutumisessa. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti yhdessä asiakkaan, asumisen sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän/-ohjaajan kanssa.

Aikuissosiaalityön käytössä on pieni määrä asuntoja, joita jälleenvuokrataan määräajaksi aikuissosiaalityön asiakkaille, jotka eivät aktiivisista yrityksistä huolimatta saa asuntoa avoimilta vuokramarkkinoilta (esimerkiksi suuren vuokravelan vuoksi). Jälleenvuokrattavissa asunnoissa asuminen edellyttää sitoutumista asumisen sosiaaliohjaukseen sekä tuen tarvetta asumisessa. Asukkaaksi valitun henkilön kanssa allekirjoitetaan tukisopimus. Jälleenvuokratussa asunnossa asuminen on tilapäistä asumista ja vuokrasuhde on aina määräaikainen. Asukkaalla on itsellään velvollisuus hakea pysyvää asumismuotoa aktiivisesti ja huolehtia, että asuntohakemukset ovat jatkuvasti vireillä eri vuokranantajille.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter