Tukea toimeentuloon

Toimeentulotuki on viimesijainen tuen muoto ja se on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi taloudellisissa vaikeuksissa oleville henkilöille tai perheille.

Toimeentulotukea haetaan sähköisesti tai jättämällä hakemus asuinalueen mukaiseen palvelupisteeseen.

Hakemuslomakkeen voit noutaa palvelupisteestä tai voit tulostaa sen itsellesi toimeentulotuki-sivulta, kohdasta lomakkeet.

Vantaalla on toimeentulotukihakemuksen laittaa vireille myös Kelan Vantaan toimipisteissä.

Tutustu myös sosiaalisen luototuksen mahdollisuuksiin

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Luototus on tarkoitettu henkilöille, joilla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa puuttuvien vakuuksien ja luottohäiriömerkinnän vuoksi.

Sähköinen asiointi

Verkossa voit mm. varata aikoja, uusia eReseptin, katsella potilastietojasi tai vaikkapa tilata ilmaisen klamydia- ja tippuritestin!

Huolehdi hyvinvoinnistasi!

Katso vinkit oman terveytesi hoitoon Itsehoito-sivuilta.