Tukea toimeentuloon

Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi vuoden 2017 alussa kunnista Kelan vastuulle.
Lue lisää Kelan sivuilta: www.kela.fi/toimeentulotuki.

Jos Kelan päätös hakemukseesi on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen Kelaan. Kaupunki ei ota kantaa Kelan tekemiin perustoimeentulotukea koskeviin päätöksiin.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit edelleen hakea Vantaalta, mutta 1.1.2017 alkaen tarvitset ensin Kelan päätöksen sinulle myönnetystä perustoimeentulotuesta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnasta

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita ei kateta Kelan myöntämällä perustoimeentulotuella, voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea Vantaan sosiaalitoimesta. Tuen myöntää silloin kaupungin työntekijä. Voit tarkistaa Kelan sivuilta, mitkä asiat kuuluvat perustoimeentulotuen piiriin.

Voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea myös Kelan kautta samalla lomakkeella, jolla haet perustoimeentulotukea. Pyynnöstäsi Kela voi välittää hakemuksesi kuntaan.

Mitä ovat täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki

Harkinnanvaraista täydentävää ja ennaltaehkäisevää tukea voi hakea perustoimeentulotuen lisäksi.

1. Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea myönnetään
- eri elämän tilanteista johtuviin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea
- menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi (esimerkiksi vauvan syntymästä tai läheisen hautaamisesta aiheutuneet menot).

2. Ehkäisevä toimeentulotuki
Sosiaalityön asiakkaana voit hakea yksilölliseen harkintaan perustuvaa ehkäisevää toimeentulotukea. Tuki perustuu harkintaan ja sosiaalityön suunnitelman, joka laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa.
Ehkäisevällä toimeentulotuella tuetaan omatoimista suoriutumista.

Tuen hakeminen Vantaalla

Voit tehdä täydentävän toimeentulotuen hakemuksen kaupungin verkkopalvelussa sähköisesti. Silloin hakemuksesi on heti käsiteltävänä Vantaan asiakastietojärjestelmässä.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta jättää hakemusta sähköisesti, voit tulostaa tästä täydentävän toimeentulotuen hakemuksen tai hakea sen Vantaan sosiaalityön palvelupisteistä.

Täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään osoitteessa Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa, 2. krs. Karsikkokujan toimipiste on avoinna asiakkaille klo 9-14. Jätä hakemuksesi mieluiten suoraan Karsikkokujalle.

Voit jättää hakemuksesi myös aikuissosiaalityön palvelupisteisiin
Vernissakadun palvelupiste,Tikkurila, Vernissakatu 8 C, 01300 Vantaa
Koivukylän palvelupiste, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa
Myyrmäen palvelupiste, Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa
HUOM! Mikäli jätät kirjallisen hakemuksesi muualle kuin osoitteeseen Karsikkokuja 17, huomioithan, että hakemuksesi tulee käsiteltäväksi viiveellä (vasta silloin kun se on tullut perille sisäsissä postissa ja viety asiakastietojärjestelmään).

Voit kysyä täydentävästä ja ennaltaehkäisevästä toimeentulosta sekä hakemuksesi tilanteesta numerosta 09 8392 1119 (ma–pe klo 8.15–16).

Ehkäisevän toimeentulotuen osalta voit olla yhteydessä suoraan omatyöntekijääsi.

Palveluneuvonta uusille sosiaalityön asiakkaille Versossa
Palvelut nykyisille sosiaalityön asiakkaille

Ajankohtaista

Twitter