Toimintaterapia

Toimintaterapiasta voi olla apua silloin, kun arkipäivän toiminnot eivät tahdo sujua.

Ihmisen toimintakyky voi heikentyä esim. kehitysviivästymän, vammautumisen, sairauden tai iän myötä. Toimintaterapiassa etsitään yhdessä ratkaisuja arkielämän haasteisiin.

Toimintaterapiaa on sekä lapsille ja nuorille että työikäisille ja ikääntyneille.

Lasten ja nuorten toimintaterapia

Toimintaterapiasta voi olla apua, kun lapsella on

  • vaikeuksia selvitä ikänsä mukaisesti arkipäivän toiminnoista, kuten ruokailussa, pukeutumisessa tai käden taidoissa
  • arkuutta tai kömpelyyttä liikkumisessa
  • oppimisvaikeuksia, keskittymättömyyttä tai vähäiset leikkitaidot
  • ongelmia kaverisuhteissa

Lasten toimintaterapiaa varten tarvitaan lähete, jonka voi saada esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajalta. Lähetteen saatuaan vanhemmat ovat yhteydessä toimintaterapeuttiin.

Toimintaterapeutti arvioi kuntoutuksen tarpeen aina yksilöllisesti. Arvioinnissa kartoitetaan lapsen kehityksen eri osa-alueita ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Arvioinnin perusteella toimintaterapeutti laatii yhdessä vanhempien kanssa mahdollisen jatkosuunnitelman.

Toimintaterapeuttisen kuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät valitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Menetelminä käytetään esimerkiksi leikkejä, pelejä tai luovia toimintoja. Kuntoutus voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmässä.

Toimintaterapia on asiakkaalle maksutonta.

Täytä ja tulosta esitietolomake ennen kuin tulet lapsen kanssa ensimmäistä kertaa vastaanotolle.

Lasten toimintaterapian yhteystiedot

Länsi-Vantaa

Postinumerot: 01510, 01520, 01530, 01600, 01610, 01620, 01630, 01640, 01650, 01660, 01670, 01680, 01690, 01700, 01710, 01720, 01730, 01740, 01750, 01760

Myyrmäen terveysasema
Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa

p. 09 839 35070
puhelinajat ma ja to klo 12–13

Pohjois-Vantaa

Postinumerot: 01340, 01360, 01400, 01420, 01450, 01480, 01490

Koivukylän terveysasema
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa

p. 09 839 25429
puhelinajat ma ja ke klo 12–13

Keski-Vantaa

Postinumerot: 01300, 01350, 01370, 01390

Koivukylän terveysasema
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa

p. 09 839 23930
puhelinajat ma ja ke klo 12–13

Postinumerot: 01200, 01230, 01260, 01280, 01380

Länsimäen terveysasema
Keilakuja 1, 01280 Vantaa

p. 09 839 31765
puhelinajat ma klo 12–13, to klo 10–11

Kehitysvammahuollon toimintaterapiapalvelut
p. 09 839 35835

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toiminnoista. Toimintakyky voi heikentyä esim. vammautumisen, sairauden tai ikääntymisen myötä.

Toimintaterapiassa pyritään löytämään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja arkitoimintojen, kuten pukeutumisen, ruuanlaiton tai asioimisen haasteisiin.

Toimintaterapiaa voi olla esimerkiksi

  • päivittäisten toimintojen harjoittelu
  • uudenlaisten toimintatapojen löytäminen arjesta selviytymiseksi
  • tarvittavien asunnonmuutostöiden suunnittelu
  • apuvälineiden ja yläraajan ortoosien tarpeen arviointi ja käytön ohjaus

Toimintaterapiaan voi hakeutua omasta tai läheisen aloitteesta. Usein toimintaterapiaan ohjaudutaan myös vammaispalvelun, kotihoidon tai muun terveydenhuollon henkilöstön lähetteestä. Toimintaterapia on asiakkaille maksutonta.

Aikuisten toimintaterapian yhteystiedot

Länsi-Vantaa

Postinumerot: 01510, 01520, 01530, 01600, 01610, 01620, 01630, 01640, 01650, 01660, 01670, 01680, 01690, 01700, 01710, 01720, 01730, 01740, 01750, 01760

Myyrinkoti, toimintaterapia
Ruukkukuja 5, 01600 Vantaa

p. 09 8393 5400

Pohjois-Vantaa

Postinumerot: 01340, 01360, 01390, 01400, 01420, 01450, 01480, 01490

Koivukylän terveysasema, toimintaterapia
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa

p. 09 8392 7674

Keski-Vantaa

Postinumerot: 01200, 01230, 01260, 01280, 01300, 01350, 01370, 01380, 01390

Koivukylän terveysasema, toimintaterapia
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa

p. 09 8392 8886

Toimintaterapian esimies

Saara Mustonen
p. 050 312 3997

Ajankohtaista

Instagram

Twitter