Asuminen

Vammaispoliittisten linjausten mukaisesti Vantaalla on siirrytty laitosmaisesta asumisesta kohti kevyempiä ja kodinomaisempia asumisvaihtoehtoja.

Vammaisille henkilöille on tarjolla ryhmäkotiasumista, ja kevyempää tukea tarvitseville asiakkaille järjestetään omia asuntoja osana tavallista asuntokantaa. Kotona asuvilla on tarjolla asumisohjaajien ja ohjaajien tuki sekä muut avohuollon tukipalvelut.

Asumisen yksilölliset ratkaisut ovat osa asiakkaiden henkilökohtaista palvelusuunnitelmaa. Palveluasumisen vaihtoehtoja on tarjolla henkilön omassa kodissa, palvelutalossa tai ryhmäkodissa. Asiakas maksaa vuokran sekä tavalliset elämän ja asumisen kulut.

Palveluasumiseen sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Palveluasumisen mahdollistamiseksi asuntoon voidaan tehdä muutostöitä tai hankkia erilaisia laitteita kuten turvapuhelin. Palveluasumiseen kuuluvat myös riittävät palvelut vaikeavammaisen henkilön suoriutumisen turvaamiseksi. Palvelut voidaan järjestää muun muassa henkilökohtaisena apuna, kotihoitona, omaishoidon tuella tai näitä palveluja yhdistämällä.

Asumisvalmennus

Asumisvalmennusta järjestetään vammaiapalvelujen asiakkaille heidän tarpeidensa mukaan. Valmennusta voidaan järjestää ennen asukkaan muuttoa ensimmäiseen omaan asuntoon tai silloin, kun asukkaan asumismuoto on muuttumassa.

Vammaispalvelun harjoitusasunnot sijaitsevat Itä-Vantaalla Kytötien asumisyksikössä ja Länsi-Vantaalla Husbackankujan asumisyksikön yhteydessä. Asumisvalmennuksen järjestämisestä päätetään osana asiakkaan palvelusuunnitelmaa.

Ajankohtaista

Twitter