Neuvonta ja palveluohjaus

Kaupungin vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, joille ei vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi löydy tarpeita vastaavia palveluja kunnan peruspalveluista. Vammaisille tai pitkäaikaisesti sairaille kuntalaisille mahdollistetaan vammaisille suunnattujen palveluiden avulla tasavertaiset toiminnan edellytykset muiden kuntalaisten tavoin.

Vammaisille henkilöille järjestetään erilaisia kotona ja kodin ulkopuolisessa elämässä selviytymistä helpottavia palveluja ja taloudellisia tukia.

Palvelut ja tuet määräytyvät palveluterpeen arvionnin sekä vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella. Vammaispalvelut pohjautuvat maamme vammaispoliittisiin linjauksiin ja Vantaan vammaispoliittiseen ohjelmaan Vampoon.

Vammainen henkilö ja vammaispalvelun työntekijän tekevät yhdessä palvelusuunnitelman ennen palveluiden järjestämistä. Palveluja haetaan vammaispalveluhakemuksella.

Miten pääsen vammaispalvelujen asiakkaaksi

Asiakassuhde vammaispalveluihin käynnistyy yhteydenotosta palveluohjaukseen tai asiakkaan jättäessä vammaispalveluhakemuksen:

Palveluohjauksen yhteydessä asiakas ja vammaispalvelujen työntekijä arvioivat yhdessä asiakkaan palvelutarvetta. Tämän jälkeen tehdään yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma. Mukana suunnitelman teossa voivat olla myös asiakkaan toivomat tukihenkilöt.