Palvelutarpeen arviointi

Palveluohjauksen yhteydessä asiakas ja työntekijä arvioivat yhdessä asiakkaan palvelutarvetta. Tämän jälkeen tehdään yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma. Mukana suunnitelman teossa voivat olla myös asiakkaan toivomat tukihenkilöt.

Mikäli asiakkaan tilanteessa tapahtuu muutoksia, arvioidaan palvelutarpeita uudelleen.