Tukea arkeen

Asiakas ja vammaispalvelun työntekijät selvittävät yhdessä palvelun tarpeen. Arvioinnin perusteella tehdään palvelusuunnitelma. Vammaispalvelun asiakkailla on nimetty työntekijä, joka vastaa palvelujen kokonaisuudesta yhdessä työparin kanssa.

Palvelut voivat olla kotihoidon palveluja tai palveluasumista, kaupungin tukemaa omaishoitoa, henkilökohtaista apua, kuljetuspalvelua tai vaikkapa asunnon muutostyötä.

Lisäksi on mahdollisuus saada kehitysvammaisten erityispalveluita, joita ovat sopeutumisvalmennus, tuki päivittäisissä toiminnoissa tarvittaviin välineisiin ja laitteisiin, autoavustus tai tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter