Tukea arkeen

Asiakas ja vammaispalvelun työntekijät selvittävät yhdessä palvelun tarpeen. Arvioinnin perusteella tehdään palvelusuunnitelma. Vammaispalvelun asiakkailla on nimetty työntekijä, joka vastaa palvelujen kokonaisuudesta yhdessä työparin kanssa.

Palvelut voivat olla kotihoidon palveluja tai palveluasumista, kaupungin tukemaa omaishoitoa, henkilökohtaista apua, kuljetuspalvelua tai vaikkapa asunnon muutostyötä.

Lisäksi on mahdollisuus saada kehitysvammaisten erityispalveluita, joita ovat sopeutumisvalmennus, tuki päivittäisissä toiminnoissa tarvittaviin välineisiin ja laitteisiin, autoavustus tai tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin.

Yleisötilaisuus kuljetuspalvelujen järjestämisestä

Aika: 17.1.2018 klo 17–19
Paikka: Valtuustosali, Kaupungintalo, Asematie 7

Kesällä 2018 taksiliikenne vapautuu kilpailulle, eivätkä nykyisen mallin mukaiset yleiseen taksihinnoitteluun perustuvat vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ole mahdollisia.

Yleisötilaisuudessa luotiin katsaus Uudenmaan kuntien kuljetuspalvelujen järjestämisen tämänhetkiseen tilanteeseen.

Voit katsoa tallenteen tilaisuudesta täältä.

Tilaisuuden esitysaineiston voit ladata tästä.

Ryhmätöiden tulokset sekä muut kirjallisesti esitetyt kommentit kootaan yhteen ja laitetaan sivulle vantaa.fi/kuljetuspalvelut. Sivulle kerätään myös useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset niihin.

Kysymyksiä ja ideoita voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kuljetuspalvelut@vantaa.fi tai postitse osoitteeseen Liikkumista tukevat palvelut / Vantaan kaupunki, Unikkotie 15, 01300 Vantaa.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter