Tukea arkeen

Asiakas ja vammaispalvelun työntekijät selvittävät yhdessä palvelun tarpeen. Arvioinnin perusteella tehdään palvelusuunnitelma. Vammaispalvelun asiakkailla on nimetty työntekijä, joka vastaa palvelujen kokonaisuudesta yhdessä työparin kanssa.

Palvelut voivat olla kotihoidon palveluja tai palveluasumista, kaupungin tukemaa omaishoitoa, henkilökohtaista apua, kuljetuspalvelua tai vaikkapa asunnon muutostyötä.

Lisäksi palvelutarpeen arviointiin perustuen asiakkaan arjen tueksi voidaan myöntää kehitysvammaisten erityispalveluja.

Kuljetuspalvelujen järjestäminen

Kesällä 2018 taksiliikenne vapautuu kilpailulle, eivätkä nykyisen mallin mukaiset yleiseen taksihinnoitteluun perustuvat vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ole mahdollisia. Vantaa selvittää nyt, miten kuljetuspalvelut järjestetään tulevaisuudessa.

Lue lisää

Ajankohtaista

Instagram

Twitter