Tukea arkeen

Asiakas- ja vammaispalvelun työntekijät selvittävät yhdessä palvelun tarpeen. Arvioinnin perusteella tehdään palvelusuunnitelma. Vammaispalvelun tiimit vastaavat palvelujen järjestämisestä. Palvelukohtaisesti määritellään eri järjestämisvaihtoehdot. Ensisijaisesti vammaiset henkilöt käyttävät samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Jos nämä palvelut eivät riitä palveluvalikossa on erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja sujuvan arjen turvaamiseksi.

Palvelut voivat olla kotihoidon palveluja tai palveluasumista, kaupungin tukemaa omaishoitoa, henkilökohtaista apua, kuljetuspalvelua tai vaikkapa asunnon muutostyötä. Lisäksi palvelutarpeen arviointiin perustuen asiakkaan arjen tueksi voidaan myöntää kehitysvammaisten erityispalveluja.

Tutustu henkilökohtaisen budjetoinnin (HeBu)-Vantaa hankkeeseen

Vieraile osallistuvavantaa.fi -sivuilla.

Sivuilla on mm. kyselyjä kaikille kohderyhmille:

  • Vantaalaiset vammaispalvelujen 16–35-vuotiaat asiakkaat, joilla on VPL/SHL-päätös. Kyselyn löydät tästä.
  • Vantaalaiset 16–18-vuotiaat vammaispalvelujen asiakkaat, jotka eivät ole peruskoulun jälkeen hakeutuneet jatko-opiskelemaan tai eivät ole päässeet jatko-opiskelemaan. Kyselyn löydät tästä.
  • Vantaalaisten vammaispalvelun asiakkaiden omaishoitajat: omaishoidon tuen vapaapäivien järjestämisen näkökulmasta. Kyselyn löydät tästä.
  • kohderyhmäläisen lähiomainen. Kyselyn löydät tästä.

Kyselyyn vastaaminen kestää n.5-10min. Kyselyssä kartoitetaan asiakkaan kokemuksia nykyisistä palveluista ja toiveista uusien palveluiden suhteen. Kaikkien kyselyihin osallistuneiden kesken arvotaan Finnkinon elokuvalippuja.

Sivuilla voi myös ilmoittautua haastatteluihin tai työpajaan sekä osallistua keskusteluryhmiin.

Sivuilla on myös paljon muuta informaatiota hankkeesta ja henkilökohtaisesta budjetoinnista.

Ajankohtaista

Multisensorisen työn verkostotapaaminen 27.10.2021

Multisenso-verkosto järjestää vuosittain verkostotapaamisen, jossa jaetaan tietoa, kokemuksia ja solmitaan yhteyksiä alalla toimivien kanssa. Tapahtuma on avoin kaikille multisensorisesta toiminnasta kiinnostuneille ja maksuton. Näin pääset osallistumaan!