Henkilökohtainen apu

Vammaiselle henkilölle tarjotaan tarvittaessa mahdollisuus henkilökohtaiseen avustajaan niin, että henkilö toimii itse avustajansa työnantajana.

Vantaalla henkilökohtainen avustaja järjestetään niin, että

  • Vammainen henkilö toimii työnantajana tai työnjohtajana sillä viikko- tai kuukausituntimäärällä, mikä hänelle on vammaispalvelupäätöksen mukaan myönnetty.
  • Vantaan kaupunki maksaa maksimissaan päätöksen mukaisen viikko- tai kuukausituntimäärän mukaisen palkan.
  • Palkanmaksussa huomioidaan lakisääteiset vakuutukset, työntekijän sosiaaliturvamaksut sekä päätöksen mukaisesti ilta- ja viikonlopputyön lisät.
  • Työsopimus tehdään sopijaosapuolten kesken kirjallisesti. Sopijaosapuolia ovat työnantajana toimiva vammainen henkilö (tai hänen huoltajansa tai edunvalvojansa) ja toisena sopijaosapuolena valittu avustaja.
  • Palkanmaksu perustuu työsopimukseen ja siinä ilmoitettuun viikko- tai kuukausituntimäärään, joka ei kuitenkaan saa ylittää päätöksen mukaista tuntimäärää. Toinen palkanmaksun peruste on työtuntilista, joka toimitetaan todellisista tehdyistä työtunneista Vantaan kaupungin vammaispalvelujen toimistosihteereille.

Henkilökohtaisen avustajan työhön voi sisältyä avustamista päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Avun tarve ja avustajan työ ovat yksilöllisiä ja riippuvat vammaisen henkilön yksilöllisestä tilanteesta, avun tarpeesta ja elämäntilanteesta. Tämän vuoksi jokainen avustajan työpaikka on erilainen ja painottuu kunkin kohdalla eri asioihin.

Henkilökohtaisella avulla pyritään edistämään vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja tasavertaista osallistumista yhteiskunnan jäsenenä.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter