Kuljetuspalvelujen järjestäminen

Kesällä 2018 taksiliikenne vapautuu kilpailulle, eivätkä nykyisen mallin mukaiset yleiseen taksihinnoitteluun perustuvat vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ole mahdollisia. Vantaa selvittää nyt, miten kuljetuspalvelut järjestetään tulevaisuudessa.

Suomen henkilöliikenteessä tapahtuu muutoksia 1.7.2018 liikennepalvelulain myötä. Merkittävimmät muutokset kuntien järjestämien kuljetusten kannalta ovat määrähinnoittelun, asemapaikkasidonnaisuuden ja lupien määräsääntelyn poisto, mikä tarkoittaa käytännössä taksiliikenteen avautumista kilpailulle. Kustannusten hallinta ja kuljetuspalvelujen laadun varmistaminen edellyttävät hankintalain mukaisesti entistä laajemmin palvelujen kilpailuttamista ja eri järjestämismallien selvittämistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala selvittää eri vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseksi tulevaisuudessa. Selvityksissä on vertailtu kuljetuspalvelujen järjestämistä yksin kaupungin omana toimintana sekä yhteistoimintana muiden kuntien kanssa, ja kartoitettu uudenlaisia toimintamuotoja hyödyntäen erilaisia moderneja aplikaatioita ja palveluseteli- ja asiakassetelijärjestelmiä.

Mitään päätöksiä uudesta järjestämistavasta ei ole vielä tässä vaiheessa tehty, vaan kyse on ollut eri järjestämisvaihtojen selvittämisestä. Asian valmistelu etenee virkamiestyönä ja sosiaali- ja terveyslautakunta ohjaa poliittisesti valmistelun etenemistä. Lautakunta päätti 14.5.2018 kokouksessaan jatkaa kuljetuspalvelujen toteuttamista nykymallilla väliaikaisesti, kunnes päätös uudesta toimintamallista on tehty ja valitun mukainen toiminta käynnistyy (lautakunnan tiedote). Uusi järjestämismalli tulee lautakunnan päätettäväksi myöhemmin. Vanhus- ja vammaisneuvostoilta pyydetään lausunnot ennen lopullista päätöksentekoa.

  • Tavoitteena on taata palvelun tasalaatuisuus ja saatavuus ja hallita kustannuksia.
  • Valmistelussa hyödynnetään 17.1. yleisötilaisuuden aineistoa.
  • Liikennöinti hankintaan kilpailuttamalla markkinoita.

Yleisötilaisuus 17.1.2018

Voit katsoa tallenteen tilaisuudesta täältä.

Tilaisuuden esitysaineiston voit ladata tästä.

Miksi yleisötilaisuus järjestettiin?

Kuljetuspalvelun asiakkaille, liikennöitsijöille ja asiasta kiinnostuneille järjestettiin avoin yleisötilaisuus Valtuustosalissa 17.1.2018 koskien kuljetuspalvelun hankintaa. Edellinen vastaava tilaisuus oli Vantaalla Myyrmäessä 12.12.2017. Kuljetuspalvelun hankinnan uudelleenarviointi on välttämätön 1.7.2018 voimaan tulevan liikennöintilain uudistuksen vuoksi. Tämä laki vapauttaa taksiliikenteen hinnoittelun siten, ettei kaupungin nykyisen hankinnan mukaiset periaatteet enää toteudu. Käytännössä jokainen taksikyyti olisi vapaasti hinnoiteltavissa.

Onko päätös matkapalvelukeskuksesta jo tehty?

Ei ole. Uudenmaan kuntien välillä on käyty keskusteluja kuljetuspalveluiden hankinnasta. Uuden matkapalvelukeskuksen kehittämistä on pohdittu yhtenä vaihtoehtona, mutta mitään päätöksiä ei ole vielä asian suhteen tehty. Vantaa haluaa kehittää mallia kuljetuspalvelujen järjestämiseksi. Useita yleisötilaisuuksia on pidetty Uudellamaalla syksyn ja talven aikana asiakkaiden kuulemiseksi. Asiantuntijoiden ja päättäjien ohella halutaan kuulla asiakkaita, koska toimintaa tulisi kehittää mahdollisimman asiakaslähtöisesti.

Miksi yleisötilaisuudessa järjestettiin ryhmätyö?

Aiemmin pidetyissä tilaisuuksissa on toistuneet usein samat asiat, yleisössä on ollut muutamia samoja henkilöitä jotka ovat saaneet puheenvuoroja. Osa yleisöstä ei ole aiemmissa tilaisuuksissa ehtinyt saada ääntään kuuluville. Nyt paikalle tuli runsas sata kuulijaa. Aikataulun vuoksi ei ollut mahdollista järjestää yksilöllistä puheenvuoroa jokaiselle osallistujalle. Runsaan osallistujamäärän vuoksi oli mielekästä järjestää mielipiteiden kerääminen ryhmätöillä. Ryhmätöillä pyrittiin varmistamaan, että suuresta joukosta mahdollisimman moni saisi mielipiteensä esiin ja että erilaiset näkökannat tulisi huomioitua. Lisäksi tilaisuuden yhteydessä annettiin mahdollisuus antaa palautetta myös jälkikäteen Liikkumista tukevien palvelujen tiimin kautta sähköpostitse ( kuljetuspalvelut@vantaa.fi )

Kaikki tilaisuuden järjestelyjä koskeva palaute on huomioitu ja niihin kiinnitetään huomiota, kun vastaavanlaisia tilaisuuksia järjestetään.

Kuljetuspalvelun hankinta tulevaisuudessa

Vantaa on selvittämässä kuljetuspalvelun hankintaa. Tämä on välttämätöntä lakimuutosten jälkeen hankintalain vuoksi. Taksien hinnoittelua koskevan lainsäädännön muuttuminen ei kuitenkaan ole esteenä vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun toteutumiselle. Asiakkaiden kuljetuspalvelupäätökset käsitellään jatkossakin Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan viranhaltijoiden toimesta. Vantaan kaupunki tiedottaa hankinnan etenemisestä eri tiedotuskanavien kautta, kun asia etenee.

Lain (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301 23 §) mukaan on mahdollista sujuvoittaa kuljetuspalvelukyytien järjestämistä esimerkiksi yhdistelemällä osa matkoista ryhmäkuljetuksiksi. Kaikkien asiakkaiden kohdalla tämä ei ole mahdollista; on asiakkaita, joille ryhmäkuljetus ei sovellu. Tällöin asiakkaalle voidaan tarvittaessa, yksilölliseen tarpeeseen perustuen myöntää vakiotaksin käyttöoikeus viranhaltijan toimesta. Nämä tilanteet arvioidaan liikkumista tukevien palvelujen tiimissä moniammatillisesti.

Nykyisin kuljetuspalvelukyydin voi tilata Vantaalla vain soittamalla keskitettyyn tilausnumeroon tai ottamalla taksi tolpalta. On mahdollista, että erilaisia mobiili-, viesti- ja älypuhelinsovelluksia hyödynnetään tulevaisuudessa kuljetuspalvelussa. On tärkeää, että saatavilla olevat, asiakkaiden arkea helpottavat ratkaisut otetaan huomioon hankinnassa.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter