Omaishoidon tuki

Vammaisen, pitkäaikaissairaan tai ikääntyneen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea. Tukeen kuuluu hoitajalle maksettava hoitopalkkio sekä palveluita, joilla turvataan hoitajalle myös vapaa-aikaa hoitotyöstä. Rahallinen tuki on hoitajalle verotettavaa ja osalle myös eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Omaishoidon tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös.

Vammaisten omaishoitoperheiden sekä lasten ja aikuisten omaishoitoperheiden asiat hoidetaan vammaispalveluissa. Hakeminen tapahtuu omaishoidon tuen hakemuslomakkeellapdf, 1134 kb. Lomakkeita on saatavilla myös Vantaa-infossa ja vammaispalvelujen toimistolla. Hakemus palautetaan vammaispalvelujen toimistoon, osoite Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa. Puhelinneuvonta vammaispalvelun palveluohjausnumerosta 09 8392 4682 ma‒pe klo 9.30‒11.30 tai sähköpostitse vammaispalvelut@vantaa.fi.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter