Omaishoidon tuki

Vammaisen, pitkäaikaissairaan tai ikääntyneen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea. Tukeen kuuluu hoitajalle maksettava hoitopalkkio sekä palveluita, joilla turvataan hoitajalle myös vapaa-aikaa hoitotyöstä. Rahallinen tuki on hoitajalle verotettavaa ja osalle myös eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Omaishoidon tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös.

Vammaisten omaishoitoperheiden sekä lasten ja aikuisten omaishoitoperheiden asiat hoidetaan vammaispalveluissa. Hakeminen tapahtuu omaishoidon tuen hakemuslomakkeella. Lomakkeita on saatavilla myös Vantaa-infossa ja vammaispalvelujen toimistolla. Hakemus palautetaan vammaisten asiaskasohjauksen toimistoon: Vantaan kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimi, Vammaisten asiakasohjausyksikkö, Rajatorpantie 8 A 3. krs, 01600 Vantaa.

Omaishoitajien Hyvinvointimessut Trio Sport Centerissä ke 5.9.2018 klo 14-18

Vammaispalvelun omaishoitaja, tervetuloa Hyvinvointimessuille!

Messuilla esittäytyy Vantaalla ja pääkaupunkiseudulla toimivia vammaisjärjestöjä sekä muita toimijoita, joille omaishoitajien hyvinvointi on tärkeää. Vantaan kaupungin Kuntoutuspalvelun edustajat antavat käytännön ohjausta ja neuvontaa omaishoitajan arkea helpottamaan. Paikalla on myös Varian opiskelijoita, jotka tekevät pieniä hyvinvointihoitoja omaishoitajille. Alustavan tiedon mukaan paikalla on myös terveydenhoidon opiskelijoita mittaamassa verenpainetta ja tekemässä kehonkoostumusarvioita. Tapahtumassa on myös elävää musiikkia tahdittamassa päivää.

Ilmoittautuminen Hyvinvointimessuille 27.8.2018 mennessä:

  • vammaisneuvonta@vantaa.fi tai 09 8392 4682

Paikka: Tikkurilan Urheilupuisto, Trio Sport Center. Os. Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54. Trio Sport Center on uimahallin ja jäähallin välissä.

Järjestää: Vantaan kaupungin vammaisten asiakasohjaus

Ajankohtaista

Instagram

Twitter