Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminta voi sisältää mm.

  • vuorovaikutustaitojen ja jokapäiväisten elämäntaitojen harjoittelua
  • luovaa toimintaa
  • ulkoilua ja muuta liikuntaa
  • opetusta
  • virkistystoimintaa
  • yksinkertaisia työtehtäviä

Työkeskuksissa työ on tyypillisesti tekstiili- ja puutöitä sekä yrityksille alihankintana tehtävää kokoonpano- ja pakkaustyötä.

Työtä on mahdollista tehdä myös työ- ja toimintakeskusten ulkopuolella, tavallisissa työpaikoissa. Silloin henkilöt työskentelevät useimmiten avustavissa keittiö- ja siivoustehtävissä, kaupan alan tehtävissä – kuten hyllytys- ja varastotehtävissä – sekä avustavissa kiinteistönhoitotehtävissä. Työtä voidaan tehdä myös päiväkodeissa, vanhainkodeissa sekä vanhusten palvelukeskuksissa. Tai missä vaan, kunhan työtehtävät ja henkilön osaaminen kohtaavat. Tuetussa työtoiminnassa henkilöt ovat työsuhteessa työ- tai toimintakeskukseen.

Kyseeseen voi tulla myös tuettu työ, jolloin henkilö on työsuhtessa työnantajaansa, mutta häntä tuetaan työnsä hoitamisessa.

Työhön hakeutuminen

Vammaiset henkilöt saavat tukea työllistymiseensä. Työllistymistä tukevien toimintojen yksikössä keskitytään työhön valmentavaan toimintaan useassa eri toimipisteessä, mm. Malminiityn asumis- ja toimintakeskuksen sekä Tavitien toimintayksiköissä.

Tutustu tuettuun työtoimintaa ja työvalmennukseen

Palvelujen piiriin hakeudutaan seuraavilla lomakkeilla: