Tietoa sivustosta

Vantaa.fi-palvelun turvallisuus ja yksityisyyden suoja

Vantaa.fi-palvelussa kerätään automaattisesti joitakin alla kuvattuja tietoja kävijöistä. Kaupunki ei kerää kävijöistä tietoa kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupunki ei myöskään myy tai muuten luovuta kerättyjä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja. Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot, esimerkiksi tekstikoon suurentaminen sivun yläosassa olevilla painikkeilla eivät toimi. Sivustolla mahdollisesti upotetut kolmannen osapuolen sosiaalisen median sovellukset saattavat kerätä käyttäjätietoja.

Kävijäseuranta

Vantaa.fi-verkkosivustolla Google Analytics kerää tietoa kävijöistä JavaScript-koodin avulla. Tiedot ovat vantaa.fi-verkkosivuston ylläpitäjien käytettävissä.

Käyttäjätutkimukset

Vantaa.fi-palvelussa tehdään vuosittain, yleensä loppuvuodesta käyttäjätutkimus, josta saatua palautetta hyödynnetään sivuston kehittämisessä.

Rekisteriselosteet

Rekisteriselosteet on kuvattu eri palveluiden yhteydessä palvelukohtaisesti.

Palautteiden käsittely

Kaupungin verkkosivujen palautelomakkeen tai sähköpostiosoitteiden kautta lähetetyt viestit käsitellään kuten muutkin viranomaisille lähetetyt kirjeet. Palautelomakkeen kautta lähetetyt viestit ohjautuvat toimialojen palautevastaaville.

Jokaiseen palautteeseen voi halutessaan saada vastauksen sähköisesti. Palautteisiin pyritään vastaamaan seitsemän arkipäivän sisällä.

Tietoturvasyistä palautteessa ei ole syytä mainita esim. henkilötunnuksia, pankkitilin numeroita tai varallisuutta koskevia tietoja eikä myöskään arkaluontoisia tietoja kuten tietoja terveydentilasta.

Sähköinen viesti toimitetaan palautevastaavalta viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13, 8 §). Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiselle määräajassa (hallintolaki 6.6.2003/434, 17 §). Tämän vuoksi palauteviestinä ei tule lähettää esimerkiksi lakisääteisiä muistutuksia, kanteluja, oikaisuvaatimuksia päätöksiin tai potilasvahinkoasioita.

Palautetiedon julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621) tai mahdollisen erityislain nojalla. Viestiä lähetettäessä tulee muistaa, että viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta laissa säädetä.

Linkitykset

Vantaan kaupungilla on pääsääntöisesti tekijänoikeus kaupungin verkkosivuille tehtyyn ja tuotettuun aineistoon. Kaupungin internetsivuilta saa tehdä linkkejä ei-kaupalliseen tarkoitukseen tehdyille sivuille edellyttäen, että tällöin noudatetaan tekijänoikeutta koskevia määräyksiä.

Tekijät ja vastuu sisällöstä

Vantaan kaupungin viestintä vastaa vantaa.fi-sivuston etusivusta sekä kaupungin yhteisistä osioista ja sisällöistä. Kukin toimiala vastaa vastuullaan olevien sivujen sisällöistä ja päivityksestä. Sivuilla olevat tiedot pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Muun muassa teknisistä syistä sivuilla olevan tiedon oikeellisuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan voida taata kaikissa tilanteissa.

Vantaan kaupunki ei vastaa mahdollisten virheellisten tietojen käytön aiheuttamista vahingoista, kustannuksista tai haitoista.

Verkkoviestintävastaavat

  • vastaava päätoimittaja: viestintäpäällikkö Päivi Rainio
  • kaupunginjohtajan toimiala: verkkotiedottaja Kirsti Lehtola
  • konserni- ja asukaspalveluiden toimiala: viestintäpäällikkö Anna Groth
  • maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala: viestintäpäällikkö Milla Hamari
  • sivistystoimen toimiala: viestintäpäällikkö Inka Akkanen
  • sosiaali- ja terveystoimen toimiala: viestintäpäällikkö Anne Kettunen

Viestintähenkilöstön yhteystiedot

Ajankohtaista

Instagram

Twitter