Turvallisuussuunnittelu

Vantaan kaupungin turvallisuustasoa parannetaan kaupungin yhteisöllisyyttä tukemalla ja kaupungin ja muiden viranomaisten yhteisillä, turvallisuusriskejä ennalta ehkäisevillä toimilla. Sosiaalisesti eheä kaupunki ja turvallisuutta tekevä yhteistyöverkosto ovat vantaalaisen turvallisuuden perusta.

Turvallisuussuunnittelun organisaatio

Johtoryhmä

 • Kaupunginjohtaja
 • Poliisipäällikkö
 • Pelastusjohtaja
 • Seurakuntayhtymän johtaja

Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä

 • Pj. Markus Hammarström, poliisikoordinaattori, Vantaan kaupunki/Itä-Uudenmaan poliisilaitos
 • Varapj. Jarmo Ojala, komisario, Itä-Uudenmaan poliisilaitos
 • Sihteeri Lauri Holappa, riskienhallintapäällikkö, Vantaan kaupunki

Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä on toiminut vuodesta 2009. Ohjausryhmä linjaa ja seuraa turvallisuussuunnitelman toteutumista.

Ryhmässä on kaupungin, pelastuslaitoksen, Vantaan seurakuntien ja poliisin edustajia.

Päätoimintalinjojen yhteistyöryhmät

Turvallisuusyhteistyön toteuttamiseksi on valittu kahdeksan päätoimintalinjaa. Toimintalinjojen toteutuksesta vastaavat yhteistyöryhmät. Yhteistyöryhmät tekevät omalle toiminnalleen vuosittaiset toimintasuunnitelmat.

 1. Onnettomuuksien ja tapaturmien ehkäisy. Vetovastuu: pelastuslaitos.
 2. Lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja lasten ja nuorten turvallisuus. Vetovastuu: sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala.
 3. Turvallinen kaupunkielämä. Vetovastuu: poliisi.
 4. Vahingontekojen estäminen. Vetovastuu: tilakeskus.
 5. Ympäristöturvallisuus. Vetovastuu: ympäristökeskus.
 6. Kauppakeskusten turvallisuus. Vetovastuu: pelastuslaitos.
 7. Joukkoliikenteen turvallisuus. Vetovastuu: HSL.
 8. Liikenneturvallisuus.Vetovastuu: seudun kaupunkien ja kuntatekniikan keskuksen liikennesuunnittelu.

Ajankohtaista