Kivistössä kaupunkikeskus 1 (nro 230800)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2015
Kaava voimaan 24.8.2016

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaavoituksen lähtökohtana on suunnitella Marja-Vantaan osayleiskaavaan perustuen, sen keskustatoimintojen C -alueelle Kivistön aseman yhteyteen monipuolinen kaupunkikeskus.

Kaupunkikeskuksella tarkoitetaan kaupunginosatasoista keskustaa, joka sisältää eri toimintoja kuten kauppakeskuksen hypermarketteineen, erikoiskauppaa, palveluita, linja-autoterminaalin ja asumista sekä työpaikkakortteleita. Kaupunkikeskus sijoittuu molemmin puolin Kehärataa. Etelässä se rajautuu Tikkurilantiehen, idässä Keimolantiehen (ent. Vanha Nurmijärventie), pohjoisessa Syväkiventiehen ja lännessä valtatie 3:een.

Nykytilanne

Tiestöä ja Kehäradan rakennustyömaata lukuun ottamatta alue on rakentamaton ja kasvaa sekametsää. Rakennettavuudeltaan alue on pääosin hyvää.

Kehäradan rakentamiseen liittyvät Valtatie 3:n (Hämeenlinnanväylä) parantamistyöt välillä Kehä III - Keimola ja yhteydet keskustaan ovat alkaneet syksyllä 2011 ja valmistuvat Kehäradan käyttöön ottoon mennessä kesällä 2015. Keskustan kunnallistekniset työt käynnistyivät kesällä 2013 ja asuntorakentaminen v. 2014. Kivistön kaupunkikeskukseen ei liity suojelukysymyksiä.

Taustaa

Kivistön kaupunkikeskus 1, (ent. Marja-Vantaan kauppakeskus) kaavatyö nro 230800, sisältää myös entisen Marja-Vantaan keskustan työpaikka- ja palveluiden kaavatyön nro 230700. Kaava-alue laajeni keväällä 2014 sisältämään myös Kehäradan ja Syväkiventien väliset korttelit.

Kaupunkikeskus 1:n itäisempi osa sisältyy Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnokseen (230600), jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.04.2011 jatkosuunnittelun pohjaksi. Läntisemmällä eli valtatie 3:n ja Vantaankoskentien (ent. Vanhan Hämeenlinnantien) välisellä alueella ei ole asemakaavaluonnoksen tasoista aineistoa. Kaavatyössä hyödynnetään aiemmin laadittuja selvityksiä, mm. meluselvitystä on päivitetty.

Edellisissä suunnitteluvaiheissa kauppakeskustaa on tutkittu Kehäradan eteläpuolelle eri sijaintivaihtoehdoissa valtatie 3:n itäsivustalle sekä lähelle Tikkurilantietä. Vaihtoehdoista on laadittu alustavaa aineistoa, mutta hankkeet pysäytettiin: kaupunki päätti kilpailuttaa kaupunkikeskuksen toteuttajat. N. 150 000 ka-m²:n kauppakeskuksen kaupallisia vaikutuksia on tutkittu edellisen hankkeen suunnittelun aikana v. 2011 (konsulttina Tuomas Santasalo) sekä sitä aiemmin Marja-Vantaan osayleiskaavan suunnitteluvaiheessa v. 2004, jolloin kauppakeskus oli kooltaan n. 50 000 ka-m² (konsulttina Tuomas Santasalo). Kaupallisten vaikutusten arviointi on päivitetty tähän kaupan hankkeeseen.

Suunnittelun eteneminen

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus ovat hyväksyneet lokakuussa asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen laitettavaksi nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot. Nähtävilläoloaika on 12.11. – 11.12.2014. Tavoitteena on kaavan hyväksymisvaihe keväällä 2015.

Kaupunkikeskus toteutetaan vaiheittain asukasluvun kasvun myötä. Vaiheittaisuus huomioidaan suunnittelussa. Laaja asemakaava-alue saatetaan jakaa hyväksymisvaiheessa pienempiin osiin, jotka palvelevat suoraan toteutusta.

Ensimmäisessä vaiheessa kaupallinen tarjonta suunnataan erityisesti lähistön kasvavalle asukaskunnalle ja asiakkaille. Kooltaan kaupunkikeskus on silloin n. 60 000 ka-m² kaupan tiloja, 20 000 ka-m² palvelutiloja sekä n. 70 000 ka-m² asumista. Kauppakeskus kasvaa asukasluvun kasvaessa, ollen lopputilanteessa arviolta yhteensä 100 000 ka-m², jonka lisäksi tulee palvelu-, toimisto- ja asuintilat. Kauppakeskuksen ensimmäinen vaihe on arvioitu valmistuvan v. 2018.

Kaupunkikeskukseen liittyy oleellisesti Kivistön imagorakennus, hahmoltaan ympyrän muotoinen, kaarevista osista muodostuva ns. Colosseum, joka suunnitellaan kokonaisuutena riippumatta vaiheittaisesta toteutuksesta. Colosseumin on pääosin asumista, kivijalkakerroksia lukuun ottamatta. Kerroskorkeudet vaihtelevat II- XII. Pysäköinti sijoittuu maan alle.

Asemakaavaa on tehty laajana kumppanuushankkeena. Kaupunki kilpailutti v. 2013 toteuttajat, jolloin valittiin NCC ja Skanska. Kaupan toimijoilla Hok-Elanto ja Kesko on erikseen tonttivaraukset Kivistössä. Suunnitteluvaraukset ovat voimassa ehdollisena 31.12.2014 saakka.

Kaavatyöhön liittyy sopimuksia heidän kaikkien sekä yksityisen maanomistajan että valtion kanssa.

Kumppaneilla on palkattuna suunnitteluun useita konsulttitoimistoja: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka, Cederqvist & Jäntti arkkitehdit, Innovarch Oy ja Pertti Hakamäki, Arkkitehdit Anttila-Rusanen, Harris-Kjisik Arkkitehtitoimisto, liiketoiminnan asiantuntijana Realprojekti Oy, liikennekonsulttina Trafix Oy ja maisemasuunnittelijana Byman-Ruokonen. Llisäksi uuden sillan ja vesihuollon suunnittelusta vastaa WSPGroup Oy.

Tavoitteet

Kumppanuuskaavoituksen keskeinen yhteistyö alkuvaiheessa on keskittynyt yhteisen tahtotilan määrittelyn. Hankkeesta on järjestetty useita pienempiä ja isompia työpajoja, myös nuoria on osallistettu. Tulevan kauppakeskuksen vaikutusta keskustaan on tavoiteltu Kivistön visiossa seuraavasti:

Euroopan kaunein kauppakaupunki

Kaupunkikeskus 1 -asemakaavatyössä keskeisenä tavoitteena on toteuttaa pääkaupunkiseudun uudenaikaisin ja vetovoimisin kauppakeskuskokonaisuus Kehärataan tukeutuen. Toimijoiden ja osallisten kanssa yhdessä määritellään prosessin kuluessa arvot, joita toteutetaan eritasoisissa suunnitteluratkaisuissa. Arvoja voivat olla:

  • Näyteikkuna maailmalle
  • Junalla ja autolla ytimeen
  • Kaupunkikeidas
  • Sujuva arki
  • Ajaton ja elävä kaupunkikeskus

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 230800 asiakirjat

Kaupunginhallitus 7.3.2016, Asemakaavan määrääminen osittain voimaan

Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 selostus ja liitteet

Kauppakeskuksen taiteen konsepti (PDF)

Asuinkortteleiden taiteen konsepti (PDF)

Lisätietoja

Veli-Pekka Ristimäki
asemakaavasuunnittelija
09 839 22395
veli-pekka.ristimaki@vantaa.fi

Julkaistu: 14.12.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter