Median käytöstä kannattaa keskustella jo neuvolassa

Neuvola on jo vuosikymmenien ajan kulkenut lapsiperheen mukana tukemassa perheen arkea. Aikojen kuluessa yhteiskunta, arvot ja asenteet sekä kasvatusperiaatteet ovat muuttuneet ja tuoneet uusia haasteita perheiden elämään. Neuvola seuraa yhteiskunnallista kehitystä ja vastaa yhdessä muiden tahojen kanssa ajan haasteisiin. Myös mediankäytön haasteisiin.

Perheiden ja pienten lasten mediamaailma on muuttunut digitaalisten laitteiden yleistyessä yhä moninaisemmaksi. Medialla tarkoitetaan erilaisia viestintävälineitä, kuten televisiota, radiota, kirjoja, lehtiä, musiikkia, elokuvia, digitaalisia pelejä sekä internetiä moninaisine sisältöineen.

Vanhempien arki kuluu yhä enemmän laitteiden parissa. Työntekoa jatketaan kotona, omia sosiaalisia suhteita ylläpidetään sosiaalisessa mediassa ja pankki- ja virastoasioita hoidetaan verkossa. Myös terveys- ja neuvolapalvelut ovat siirtymässä entistä enemmän sähköisiin palveluihin. Lapset saavat mallin median käyttöön vanhemmiltaan ja perheeltään.

Lapsen mediasuhde alkaa muotoutua jo ennen kuin lapsi itse käyttää laitteita. Tärkein ja varhaisin kommunikaatiomuoto on vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus; läheisyys, katsekontakti, ilmeet, eleet ja juttelu. Vauvalla on alusta alkaen kyky ja tarve olla vuorovaikutuksessa. Ensimmäisissä ihmissuhteissa vauva oppii, minkälainen hän itse on, minkälaisia muut ihmiset ovat, miten hänen läheisensä kohtelevat häntä ja miten hän itse vaikuttaa muihin. Lapsen mieleen syntyy malli yhdessä olemisesta.

Neuvolatoiminta tavoittaa valtaosan lapsiperheistä. Neuvolakäynneillä keskustellaan lapsen ja perheen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista ja myös median käytöstä. Oikeanlainen mediankäyttö tukee lapsen kehitystä ja koko perheen hyvinvointia. Tiedetään kuitenkin myös, että liiallisella ja ikään sopimattomalla käytöllä saattaa olla jopa haitallisia vaikutuksia terveydelle. Neuvolassa voi keskustella ja pohtia myös mediamaailman vaikutuksesta omaan perheeseen ja lapsen elämään. Yhdessä voimme miettiä ratkaisuvaihtoehtoja näihinkin haasteisiin. Nähdään neuvolassa, mediankin merkeissä!

Virva Jäppinen, osastonhoitaja

Julkaistu: 17.2.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter