Neuvoloista apua arkeen

Ennaltaehkäisevä työ on yhä tärkeämpää, jotta lapsiperheet saisivat ajoissa tukea arjen haasteisiin. Neuvola ja neuvolan perheohjaus voivat tukea, kun arjen ongelmat mietityttävät.

– Perheen kasvuun liitetyt odotukset ja myytit vanhemmuudesta saavat vanhemmat helposti tuntemaan riittämättömyyttä, kertoo Sabina Ekström, joka toimii perheohjaajana Hakunilan alueella.

Neuvolan perheohjaus on yksi pikkulapsiperheille suunnattu varhaisen tuen muoto. Perheohjaus pyrkii vahvistamaan perheiden arjessa selviytymistä ja elämänhallintaa.

– Perheohjaajien kanssa käydään usein läpi arjen pulmia, jotka voivat liittyä esim. lapsen uneen, imettämiseen, ruokailutottumuksiin, kasvatukseen, mutta hyvin usein ovat esillä myös vaikeudet parisuhteessa. Erityisesti vuorotyö, uusperheen tuomat haasteet ja perheen suuremmat projektit, kuten talon rakentaminen, näyttävät rasittavan perheitä.

Pikkulapsiperheet ja ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat voivat saada äitiys- ja lastenneuvolasta lyhytkestoista perheohjausta, josta suurin osa toteutetaan kotikäynteinä. Joskus riittää yksi käynti, joskus perhettä tuetaan pidempään. Perheohjaajat järjestävät myös erilaisia ryhmiä.
Vantaalla toimii yhdeksän perheohjaajaa. Heidän palveluaan on tarjolla kaikissa Vantaan neuvoloissa.

Hyvä vanhemmuus riittää

Perheen sisäiset suhteet ja vuorovaikutus vaikuttavat siihen, miten arki perheessä lähtee vauvan syntymän jälkeen sujumaan. Omista tunteista kannattaa puhua puolison kanssa. Myös muut läheiset voivat olla lapsen syntymän jälkeen hyvänä tukena. Jos läheisiä ei ole, on erityisen tärkeää, että omista huolista pääsee puhumaan, vaikkapa neuvolassa.

– Erityisesti äidit ajattelevat liian usein, että täytyy päteä kaikilla elämän osa-alueilla. Tämä ei kuitenkaan onnistu helposti pienten lasten vanhemmilta, mikä voi aiheuttaa epäonnistumisen tuntemuksia. Ei kannata yrittää olla superäiti. Hyvä vanhemmuus riittää.

Ekströmin mukaan lasten ollessa pieniä kannattaa laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Miettiä, mikä elämässä on olennaista, ja keskittyä niihin tärkeisiin asioihin: lasten hyvinvointiin, parisuhteeseen ja perheen sisäiseen vuorovaikutukseen.

– Neuvola ja neuvolan perheohjaus ovat lähellä perheiden arkea, joten neuvoloissa olemme usein se ensimmäinen kontakti, jonka kanssa arjen haasteet otetaan esille. Joskus jo pelkkä asioista puhuminen voi auttaa, mutta tarvittaessa meillä on hyvät väylät ohjata asiakkaitamme eteenpäin muiden asiantuntijoiden luo, esimerkiksi kotiavun piiriin, Sabina Ekström muistuttaa.

Lapsi tarvitsee aitoa läsnäoloa

– Hyvää vuorovaikutusta kannattaa lähteä rakentamaan vauvan kanssa heti. Mitä enemmän vanhemmat viettävät aikaa vauvan kanssa, sitä paremman suhteen he lapseensa luovat Lasta ja hänen tarpeitaan on tärkeä kuulla, sanoo neuvolatoiminnan palvelupäällikkö Arja Ruponen.
Myös lapselle lukeminen on tärkeää. Vaikka satuja voi katsoa tai kuunnella eri välineistä, ei tähän liity läheisyyttä eikä mahdollisuutta kysyä ja vastata. Välineet voivat toimia viihdykkeenä, mutta ne eivät korvaa lapsen läheisyyden tarvetta.
– Liian usein vanhemmat ovat näennäisesti läsnä ja keskittyvät omiin puuhiinsa, television katseluun, pelaamiseen tai somettamiseen. Ikävä kyllä tämän on havaittu heijastuvan jo esimerkiksi lapsen puheen kehitykseen.

Neuvolan perheohjaus auttaa, kun

• vauvan odotus tai vauva-arki mietityttää
• lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liittyy kysymyksiä, esim. uni, päivärytmi, uhmaikä, mustasukkaisuus
• vanhemmuus kaipaa vahvistusta
• pari- ja perhesuhteissa on haasteita
• tunnet itsesi uupuneeksi
• arki ei syystä tai toisesta suju
• perhettä on kohdannut kriisi ja kaipaat ulkopuolista apua
• toivot tietoa alueenne lapsiperheiden palvelusta

Neuvolan perheohjaajaan saat yhteyden neuvolan terveydenhoitajan kautta tai soittamalla alueesi perheohjaajalle. Ohjaajien puhelinnumerot löytyvät osoitteesta www.vantaa.fi/neuvolan_perheohjaus

Tutustu myös lapsiperheiden kotipalveluun

Palvelua voi saada mm. perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella. Palvelun tarve ja kesto arvioidaan perhekohtaisesti.

Kotipalvelun työntekijä voi hoitaa lapsia, ohjata ja tukea vanhemmuutta sekä arkiaskareiden hallintaa. Tavoitteena on, että perhe löytäisi omat voimavaransa arjessa selviytymiseen.

Lisätietoja:
www.vantaa.fi/lapsiperheiden_kotipalvelu

Julkaistu: 16.3.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter