Kaupunginhallituksessa lausunto valinnanvapauslain luonnoksesta

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 20. maaliskuuta kaupungin lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi. Lausuntoa on valmisteltu kaupungin johtoryhmässä.

Lausuntoa ovat pyytäneet sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö. Lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta valmistellaan osana sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Tavoitteena on, että valinnanvapaus lisäisi asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaisi palveluun pääsyä, vahvistaisi peruspalveluja sekä parantaisi palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Vantaa katsoo lausunnossaan, että esitettävä valinnanvapausmalli on monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava. Myös uudistuksen suunniteltua aikataulua pidetään ongelmallisena. Lausunnon mukaan yksinkertaisin ja kaikkien ikäluokkien näkökulmasta toimivin valinnanvapausmalli saavutettaisiin nykyisen palvelusetelin kehittämisellä.

Suureksi haasteeksi valinnanvapausjärjestelmälle nähdään sen tarvitsemien tietojärjestelmien ja tietopohjan puutteellisuus etenkin uudistuksen käynnistysvaiheessa. Toinen merkittävä puute on julkisten yhtiöiden toiminnan käynnistyminen eritahtisesti yksityisiin toimijoihin nähden.

Esityksen mukainen monituottajamalli vaikeuttaa sote-palvelujen integraation toteutumista asiakkaan näkökulmasta, mikä on ristiriidassa lain alkuperäisten tavoitteiden kanssa. Uudistuksen suuri vaara on, että se polarisoi hyvin ja huonosti pärjäävien palveluihin eikä tasaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja.

Lausunnon mukaan lakiluonnos on puutteellinen, huonosti valmisteltu ja sisältää niin paljon merkittäviä riskejä, että se tulisi ehdottomasti valmistella uudelleen.

Muita listalla olevia asioita

  • Vantaan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös
  • Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2016
  • Valtuustokauden strategisten päämäärien mittarien ja strategiaan sisältyvien ohjelmien raportti 2016
  • Asemakaavamuutos Myyrmäen keskustassa

Lausuntoon ja kokouksen esityslistaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 16.3.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter