Kaupunkisuunnittelulautakunnassa hyväksyttiin Kivistöön yhteisöllisen korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsiteltiin useita Kivistön keskustan rakentumiseen liittyviä asioita.

Lautakunta hyväksyi Kivistöön yhteisöllisen korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun (asia 20). Kilpailun tavoitteena on luoda Kivistön keskustaan omaleimainen yhteisöllinen asuinkortteli, jossa kohtaavat eri-ikäiset ja eri elämänvaiheessa olevat ihmiset sekä virikkeellinen urbaani kaupunkiympäristö. Kilpailuohjelmassa haetaan korttelin asukkaiden yhteisöllisyyttä mahdollistavia ideoita ja ratkaisuja esimerkiksi yhteisökäyttöiseen asukastilaan ja yhteiselle korttelipihalle.

Kilpailutontti sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan eteläpuolella. Tontin kokonaisrakennusoikeus on 11 730 k-m2, josta noin puolet osoitetaan valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon ja noin puolet vapaarahoitteiseen omitusasuntotuotantoon. Alustava kilpailuaika on 29.5. - 29.9.2017.

Lisäksi hyväksyttiin toteuttamissopimus kaupungin ja Lujatalo Oy:n välillä Kivistön keskustan kolmesta tontista (asia 8). Kivistöstä myös päätettiin myydä kolme tonttia T2H Rakennus Oy:lle asuntorakentamiseen (asia 21).

Lautakunta palautti uudelleen valmisteluun Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun (asia 6). Palautusta perusteltiin sillä, että alueen virkistyskäyttöä ja y-tonttivarantoa on tarkasteltava uudelleen. Palautusesityksessä ei oteta kantaa nykyiseen koulurakennukseen.

Lisäksi lautakunta jätti pöydälle asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, maanalaisen asemakaavan sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen Kiilassa ja Viinikkalassa (asia 10).

Lisäksi lautakunta hyväksyi mm.:

  • Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta (asia 7)
  • Hakunilan keskustan kaavarunko (asia 14)
  • Myyrmäen kaavarunko (asia 15)

Asioita 6 ja 10 lukuun ottamatta asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 19.4.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter