Hakunilan keskustan kaavarunko kaupunginhallituksessa

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 24. huhtikuuta Hakunilan keskustan kaavarunkoa. Kaavarungossa visioidaan tulevaa Hakunilan keskustaa. Kaavarunko on yleiskaavaa täsmentävä, asemakaavoitusta ja maankäytön muita hankkeita ohjaava asiakirja.

Suunnitelman toteutuminen voisi merkitä noin 6000 uutta asukasta Hakunilaan: Hakunilan keskusta-alueelle sijoittuu kaavarunkosuunnitelmassa noin 4 200 uutta asukasta, ja nykyisten asuinkorttelien täydennysrakentamispotentiaaliksi on karkeasti arvioitu noin 2 000 asukasta. Palvelujen osalta tavoitteena on omavaraisuuden huomattava nostaminen.

Keskustan kehityksellä on kaksi painopistettä: ostoskeskuksen ympäristön muutos sekä Kyytitien suuntainen keskustan laajentuminen bussivarikon alueelle. Kaavarungossa esitetään uuden ostoskeskuksen rakentamista ja uutta toria nykyistä näkyvämmälle paikalle Hakunilantien ja Kyytitien risteyksen laajentumana. Kivijalkakaupoilla, kahviloilla ja suuremmillakin myymälöillä pyritään saamaan Hakunilantielle ja Kyytitielle kantakaupunkimaisempi ilme.

Vanha Lahdentie esitetään muutettavaksi kaupungin kaduksi. Nopeudet sekä liikenteen päästöt pienenisivät. Muutos mahdollistaisi uudet kaupunkimaiset asuinkorttelit sekä sallisi uudet katuliittymät normaaleine suojateineen.

Muita esityslistalla olevia asioita:

  • Rajatorpan ja Hämeenkylän kouluhankkeiden toteuttaminen allianssimallilla
  • Veturin päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen
  • Kielotien päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen
  • Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta
  • Asemakaavan muutos Myyrmäessä
  • Asemakaavan muutos Tikkurilassa

Kokouksen esityslistaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 20.4.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter