Lapsiperheiden kotipalvelussa on otettu käyttöön tilapäisen kotipalvelun palveluseteli

Lapsiperheiden kotipalvelussa on otettu käyttöön tilapäisen kotipalvelun palveluseteli. Asiakkaalle myönnetään palvelutarpeen arviointiin perustuva tuntimäärä palveluseteleitä ja loppuosan palvelun hinnasta asiakas maksaa itse. Palveluseteli soveltuu perheille, jotka maksavat myös lapsiperheiden kotipalvelusta omana toimintana. Yksityinen palveluntuottaja saattaa vastata perheen tarpeisiin jopa paremmin kuin kunnan järjestämä palvelu esim. palveluajankohdan suhteen.

Palvelusetelien myöntäminen ja palveluntuottajien vertailu tapahtuu sähköisessä PSOP- järjestelmässä, joka on nettipohjainen ja asiakkaalle helppokäyttöinen.

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää kaupungin järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelin myötä asiakas saa valita, miltä hyväksytyltä kotipalvelun palveluntuottajalta hän hankkii palvelun. Palveluntuottaja ja asiakas sopivat keskenään palvelun tarkemmista sisällöistä tehdyn palvelutarpeen arvioinnin ja myönnetyn palvelusetelin puitteissa.

Palveluseteli voidaan myöntää perheelle, joka on oikeutettu lapsiperheiden tilapäiseen kotipalveluun sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien asiakaskriteereiden mukaisesti.

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteliä ei kuitenkaan myönnetä
• perheille, joille on myönnetty kotipalvelua lastensuojelun tukitoimena
• jos perhe samanaikaisesti saa oman toiminnan lapsiperheiden kotipalvelua (kotisairaanhoitoa voi saada samanaikaisesti)

Palveluseteli on tasasuuruinen ja sen arvoksi on määritetty 26 €. Kunta ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta. Palvelusetelillä myönnettävää apua voidaan myöntää perheelle enintään 40 tuntia kolmen kuukauden ajaksi kotikäynnillä tai puhelimessa tehdyn palvelutarpeen arvion perusteella. Tämän jälkeen palvelun tarvetta ei katsota enää tilapäiseksi, vaan asiakasperheen palvelutarve arvioidaan uudelleen.

Julkaistu: 21.4.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter