Vantaalla juhlitaan satavuotiaita – samalla avattiin satavuotiaista kertova valokuvanäyttely

Vantaa-päivänä 15.5.2017 juhlistettiin kaupungin 100-vuotiaita kutsumalla heidät koolle avaamaan valokuvanäyttelyä, jonka pääosassa ovat vantaalaiset 100-vuotiaat itse. Valokuvaaja Nina Kellokoski ja ohjaaja Titta Kärnä ovat kuvanneet kevään aikana 100-vuotiaita voimauttavan valokuvauksen keinoin.

Vantaalla on 15 satavuotiasta, joista näyttelyn avajaisiin pääsi mukaan kymmenen. 100-vuotiaita haluttiin Vantaalla nostaa esille Suomen itsenäisyyden 100-vuotisen taipaleen kunniaksi. Millaista on ollut 100-vuotiaittemme elämä, millainen elämänkokemus heille on syntynyt ja miten he kokevat ja näkevät itsensä nyt.

Toteutetussa valokuvaprosessissa on tavoitteena ollut jäsentää kuvattujen omaa elämänhistoriaa, hyväksyä itsensä kaikkine juonteineen, ja saada kokemus tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.

Valokuvaaja Nina Kellokoski on perehtynyt valokuvaterapeuttiseen valokuvaukseen:

- Menetelmiä ja työvälineitä on paljon ja ne ovat miellyttäviä ja lähestyttäviä keinoja, joissa hyödynnetään kuvan voimaa, muistia ja alitajuntaa. Valokuvia katsotaan, niistä puhutaan, kuunnellaan, etsitään merkityksiä, muistetaan jo unohtunutta sisäistä tietoa, luodaan ja kuvataan lisämerkityksiä ja näin vahvistetaan tunnekokemusta visuaalisella muistijäljellä.

- Kuvauskokemus on ollut mahtava, kertoo ohjaaja-valokuvaja Titta Kärnä. - Oli ihana tutustua näihin upeisiin 100-vuotiaisiin sekä heidän läheisiinsä. Keskustelimme alkuun jokaisen elämän vaiheista, ja kokosin näistä keskusteluista jokaiselle oman tarinan, ”Minun tarinani”. Tarinat ovat nähtävinä kuvien vieressä. Tarinoiden pohjalta sain jo kiinni heille erityisistä hetkistä ja pyrin ottamaan niitä huomioon kuvaustilanteessa.

Parhaillaan valokuvat ovat nähtävillä Simonkylän vanhustenkeskuksessa arkisin klo 8-16. Osa näyttelystä on aulatiloissa ja osa juhlasalissa. Sali on ajoittain varattuna muuhun käyttöön, mutta aulatiloissa olevat kuvat ovat koko ajan nähtävillä.

Näyttelykokonaisuus kuuluu Vantaan kaupungin Suomi100-ohjelmistoon.

Yhä suurempi osa ihmisistä voi saavuttaa sadan vuoden iän

Sadan vuoden ikään ehtineitä ihmisiä on yhä enemmän.

- Kuntoutuksen ja liikunnan on ymmärretty olevan tärkeä osa toimintakyvyn ylläpidossa. Ikää ei enää pidetä perusteena hoitopäätöksiä ja hoitovalintoja tehtäessä, vaan tärkeämpää on henkilön toimintakyky. Esim. sydän- ja verisuonileikkauksia tehdään nykyään myös 100-vuotiaille, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen.

Arvioiden mukaan kymmenen vuoden päästä 99-vuotiaita tai sitä vanhempia on Vantaalla jo 54 ja vuonna 2040 heitä ennustetaan olevan jo lähes 200. Naisten osuus hyvin iäkkäistä henkilöistä on suurempi, noin 70-90 prosenttia.

Julkaistu: 15.5.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter