Rahan käyttöä ja rakentamista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi muutokset määrärahoihin, joilla uudistetaan koululaisten tabletit ja ostetaan maata kaupungin käyttöön.

Kolme vuotta sitten hankitut 16 000 laitetta korvataan nyt ostamalla ja jatkossa leasing-laitteilla. Hankinnan arvo on yhteensä kolme miljoonaa euroa.

Maata hankitaan Lahdenväylän meluvallin rakentamista varten. Lisäksi ostetaan Tuupakan varikon tontti ja tilat Kiinteistö Oy Erikakselta. Maanostoon käytetään tänä vuonna 15,1 miljoonaa euroa.

Kuluvan vuoden tulosennuste esiteltiin valtuustolle. Verotuloennuste on tarkentuessaan parantunut ja verotuloja kertyy 976 miljoonaa euroa. Maankäytön sopimustuotot, maksutuotot ja maanmyyntituotot ylittyvät arvioidusta. Tilikauden tulosennuste on 29 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tikkurilan Kukkakedon asuinalueen asemakaavamuutoksen, jossa uudet, 7- ja 8-kerroksiset rakennukset sijoittuvat Unikkotie 6:een matalan liikerakennuksen paikalle ja Neilikkatie 4:ään nykyisen parkkialueen kohdalle. Valtuusto hyväksyi myös Kivistön Marmorikuja 6 asemakaavamuutoksen, jolla nostetaan yhden tontin rakennusoikeuden määrää 146 kerrosneliömetrillä.

Oikeus varhaiskasvatukseen puhutti valtuustoa

Kaupunginvaltuusto sai selvityksen Vantaan varhaiskasvatusoikeuden muutosten vaikutuksista. Vantaalla otettiin käyttöön 20 tunnin varhaiskasvatuspalvelu elokuussa 2016 uuden lakimuutoksen myötä. Laki takaa ja Vantaa antaa kaikille lapsille varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.

Vantaalla subjektiivisen päivähoidon oikeutta rajattiin niiden perheiden osalta, joissa molemmat tai toinen vanhemmista on kotona. Laajempi oikeus varhaiskasvatukseen myönnettiin viime vuonna hakemuksesta 452 perheelle.

Vantaa teetti selvityksen varhaiskasvatuksesta. Huoltajien vastauksissa nousi esiin pelko, että osa-aikainen lapsi jää vaille jotakin merkittävää verrattuna kokopäiväisiin lapsiin. Toinen tyytymättömyyttä aiheuttanut asia oli muutoksen vaikutus arjen sujuvuuteen. Muutoksen selkeästi kielteiseksi arvioivia on noin kolmannes vastaajista. Toisaalta nostettiin esiin myös lasten tyytyväisyys siihen, että he saavat olla enemmän kotona.

Ennen varhaiskasvatuslain muutosta osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa oli 541 lasta. Elokuussa 2017 osa-aikaisia lapsia oli 1 611. Vuonna 2016 säästöt olivat 705 000 euroa. Vuodelle 2017 tavoite on 900 000 euroa.

Julkaistu: 9.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter