Veromiehen alueelle etsitään uutta nimistöä

Millaisia nimiä sinä haluaisit löytää tulevaisuudessa Veromiehen kaupunginosasta?

Vantaan Aviapolis ja erityisesti Veromiehen alue kehittyvät kovaa vauhtia. Alueella uudistetaan vanhaa sekä rakennetaan uutta.

Katujen ja muiden paikkojen nimet ovat meille tärkeitä. Aluetta uudistaessa tarvitsemmekin paljon erilaista, uutta nimistöä. Haluamme nyt kysyä alueen asukkailta, yrityksiltä ja muilta alueesta kiinnostuneilta, millaisia katujen ja muiden paikkojen nimiä Veromiehen kaupunginosassa voisi tulevaisuudessa olla. Millaiset nimet tai teemat kuvaisivat parhaiten uudistuvaa kaupunginosaa?

Vastaa kyselyyn ja jätä ideasi meille 31.10.2017 mennessä. Kyselyn löydät osoitteesta https://app.maptionnaire.com/fi/3240. Kysely on vastattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Veromies kehittyy moderniksi työteon ja asumisen alueeksi

Alueiden nimistöissä näkyy paikallinen historia. Perinteisesti suunniteltu kaupunkinimistö ammentaa aiheensa alueen historiasta ja vanhasta nimistöstä. Uusilla alueilla nimistöä suunnitellaan ja vahvistetaan asemakaavoissa. Aihepiirejä käyttäen nimistö yhdistää ja erottaa eri alueita. Tietylle alueelle suunniteltavat tiennimet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja näin jäsentävät kaupunkikuvaa.

Veromiehen nimistö on suunniteltu teollisuus- ja työpaikkaympäristöön. Nyt aluetta halutaan kehittää kansainväliseksi moderniksi työteon ja asumisen alueeksi. Siksi Veromiehen kaupunginosaan tarvitaan paljon uusia nimiä. Etsimme alueen tulevaan nimistöön uusia teemoja ja aiheita.

Kyselyn ensimmäisen vaiheen aikana etsimme aihepiirejä kaupunginosan eri osien nimistöön. Veromiehen nimistö työstetään kaupunkisuunnitteluyksikössä. Syntyvä nimistöpankki hyväksytetään Vantaan nimistöryhmässä, jonka jälkeen nimiä tullaan käyttämään asemakaavoissa.

Nyt ensimmäistä kertaa nimistösuunnittelu on avattu myös alueen yrityksille, työntekijöille ja asukkaille ideoitavaksi ja kommentoitavaksi.

Aiemmin tänä vuonna Veromiehen alueen nimistöstä tehtiin selvitys, josta voi tutusta alueen tämänhetkiseen nimistöön. Nimistöselvitys Vantaan verkkosivuilla.

Julkaistu: 12.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter