Sosiaali- ja terveyslautakunta luopui alaikäisten oleskeluluvan saaneiden asumisen kilpailutuksesta

Kaupunki on aikaisemmin suunnitellut alaikäisten oleskeluluvan saaneiden perheryhmäkodin ja tukiasumisen yksikön palvelujen kilpailuttamista ja hankkimista ostopalveluna. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti aikaisemmin (12.9.2016, § 16), että ko. palvelut kilpailutetaan. Nyt lautakunnalle esitettiin, että palveluja ei kuitenkaan kilpailutettaisi. Lautakunta päätti, että alaikäisille oleskeluluvan saaneille perustettavien palvelujen (perheryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö) kilpailutuksesta luovutaan. Seuraavaksi selvitetään palvelujen järjestämistä omana toimintana.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kotoutumisen tukeminen on sujuvampaa ja kustannuksiltaan edullisempaa kunnan omana toimintana toteutettuna. Kunta sopii ELY:n kanssa palvelujen järjestämisestä. Kunnalle korvataan ilman huoltajaa olevan alaikäisen sijoittamisesta aiheutuvat kulut siihen saakka, kunnes nuori täyttää 21 vuotta.

Katso tarkemmin esityslistalta.

Vammaisten henkilöiden perhehoito-ohjeen käsittelyä siirretään

Vammaisten henkilöiden perhehoito-ohjeen esittelijä poisti asian esityslistalta. Asia käsitellään seuraavassa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

Koko kokouksen esityslista ja liiteaineistot löytyvät tästä linkistä.

Julkaistu: 13.2.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter