Kasvattajille ja opettajille

Nainen saa opastusta kirjaston verkkopalveluihin.

Vantaan kaupunginkirjasto tukee kouluja mediataitojen ja monilukutaidon opettamisessa. Tarjoamme kouluille aineistoja, välineitä, ammattitaitoa sekä oppimisyhteisön, jossa mahdollistuu asioiden tutkiminen monialaisina kokonaisuuksina tutkivan oppimisen menetelmin.

Tietoa voidaan etsiä ja jäsentää osana oppimisprosessia sekä ohjatusti että omatoimisesti. Haluamme innostaa monilukutaidon kehittämiseen elämyksellisin keinoin.

Alle kouluikäisille järjestämme satutunteja, kirjastonkäytön opetusta ja mediakasvatushetkiä. Innostamme lukemaan mm. lukudiplomien ja aineistovinkkausten muodossa.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter