Kouluille ja oppilaitoksille

Ryhmä koululaisia kirjastossa.

Kirjaston palvelut kouluille luokka-asteittain

1. luokka: tutustumiskäynti lähikirjastoon

3. luokka: kirjavinkkaus

4. luokka: tiedonhallintataitojen opetus

7. luokka: tiedonhallintataitojen opetus

8. ja 9. luokka: vinkkausta resurssien mukaan

Vinkkaus ja lukudiplomit

Alakoulun opettaja: Kirjasto tarjoaa 3. luokille kirjavinkkausta eli kirjavinkkarin vetämiä tutustumistuokioita tarinoihin. Vinkkauksissa tutustutaan lukudiplomikirjoihin, joten vinkkaustuokio voi toimia myös innostajana lukudiplomin suorittamiseen.

Yläkoulun opettaja: Tiedätkö, mitä tarkoittaa KuMuKi? Tuo luokkasi tällaiseen kuva-musiikki-kirja -vinkkaukseen, niin se selviää.

Lukiot ja toisen asteen oppilaitokset

Lukioille ja toisen asteen oppilaitoksille järjestetään opetusta osana oppilaitoksen kurssisuunnitelmiin kuuluvaa opintokokonaisuutta. Kirjaston henkilökunta palvelee opettajia ja oppilaita Tikkurilan lukion ja Sotungin lukion oppilaitoskirjastoissa.

Tapahtumat

Koululuokat voivat osallistua kirjastojen erilaisiin tapahtumiin, näyttelyihin sekä satu- ja tarinatuokioihin. Opettaja, tuo luokkasi kirjastoon elämysretkelle! Tapahtumista tiedotetaan kouluja erikseen. Toivotamme luokat myös tervetulleiksi järjestämään omia tapahtumia kirjastojen tiloissa!

Ota yhteyttä

Jos haluat varata ryhmäkäynnin, ota yhteyttä lähikirjastoosi: Vastuukirjastot ja koulut ja Koulut kirjastoittain.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter