Kulttuuriympäristö

Kaikki ympärillämme oleva on kulttuuriympäristöä: maisema, rakennettu ympäristö, muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit. Kulttuuriympäristö on yhteistä perintöä, joka vaatii huolenpitoa. Kaupunginmuseolla on keskeinen tehtävä Vantaalla yhteisen perinnön vaalimisessa.

Museo auttaa ja neuvoo

Kaupunginmuseossa työskentelee kaksi rakennustutkijaa. Heiltä voit kysyä neuvoa kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön suojelu-, hoito-, kehittämis- ja korjauskysymyksissä. Rakennustutkijat myös ohjaavat ja valvovat Museoviraston ja Uudenmaan ELY:n vuosittain jakamien kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjausavustusten käyttöä Vantaalla.

Kaupunginmuseo edistää vantaalaisen kulttuuriympäristön hoitoa sekä seuraa maankäytön suunnittelua ja rakennusvalvontaa vastaten näihin liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Kaupunginmuseo on sopinut Museoviraston kanssa rakennetun kulttuuriympäristön ja -maiseman vaalimisen menettelytavoista erityisellä yhteistyösopimuksella.

Tutkimuksia ja inventointeja

Museo myös tutkii ja inventoi rakennettua kulttuuriympäristöä. VAARI on museon ja maankäytön yhteinen, mittava inventointihanke joka on saatu päätökseen alkuvuodesta 2018. Siinä tutkittiin ennen vuotta 1930 valmistuneet rakennukset Vantaalla. Projektin nimi tulee sanoista ”Vantaan vanhan rakennuskannan inventointi”. Inventoinnin toteutti kattavasti koko Vantaan alueella tutkija, arkkitehti Amanda Eskola. VAARI-inventoinnin tuloksia on tarkoitus julkaista osana vuoden 2020 Vantaan yleiskaavaa.

Viime vuosina on museon ja Vantaan Historiatoimikunnan toimesta on tutkittu keskiajan historiaa mm. lukuisin arkeologisin kaivauksin.

Håkansböle – jugendajan helmi

Hakunilassa, osoitteessa Kartanontie 1 sijaitseva Håkansbölen kartano ja sen puisto on Vantaan kaupungin omistama, valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Kartanon historia ulottuu 1500-luvulle ja puiston historia 1700-luvun lopulle. Nykyinen, jugendtyylinen päärakennus on valmistunut 1908. Sen on suunnitellut arkkitehti Armas Lindgren.

Talousrakennuksista vanhimmat ovat 1800-luvun alkupuolelta. Kartano on Vantaan kartanoista parhaiten säilyttänyt rakennustaiteellisen ja historiallisen arvonsa.

Vantaan kaupunki osti Håkansbölen kartanon sen sata vuotta omistaneelta Sanmarkin suvulta vuonna 2005. Satoja hehtaareja maata käsittäneestä tilasta oli tuolloin jäljellä enää kuusi hehtaaria. Uusi omistaja inventoi kartanon, teetti siitä historiallisen selvitystyön ja sille tehtiin kunnostussuunnittelu. Vuonna 2012 hyväksytyssä asemakaavassa kartano on merkitty Yleisten rakennusten korttelialueeksi.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter