Tietoa museosta

Museolehtori ja lapset kartanolla historiallisissa asuissa.

Vantaan kaupunginmuseo on toimialueensa kulttuuriperinnön ja -ympäristön asiantuntija. Museo tutkii ja esittelee Vantaan ja sen edeltäjän Helsingin maalaiskunnan historiaa pdf, 153 kbsekä kerää kokoelmiinsa siihen liittyvää esineistöä, kuvamateriaalia, asiakirjoja, muistitietoa sekä kirjallisuutta.

Museo osallistuu myös kulttuuriympäristöön liittyviin kysymyksiin, erityisesti sen hoitoon ja suojeluun. Museo julkaisee tutkimusaiheisiinsa liittyvää kirjallisuutta.

Kaupunginmuseo on perustettu vuonna 1986. Vakituisen toimipaikan museo sai Tikkurilan vanhasta asemasta, jossa näyttelytoiminta aloitettiin joulukuussa 1990. Rakennuksessa on näyttelytilojen lisäksi myös kuva-arkisto, asiakirja-arkisto ja museon toimisto.

Tikkurilan vanhan aseman lisäksi kaupunginmuseolla on toimintaa myös Håkansbölen kartanossa. Vuonna 1908 valmistunut jugendkartano on ollut Vantaan kaupungin omistuksessa vuodesta 2005.

Museo on ammatillisesti hoidettu museo jonka toimintaa säätelee museolaki. Museo on Suomen museoliiton 1. luokan jäsen, sekä kansainvälisen museoliiton ICOM:n jäsen.

Museorakennuksen historia

Vantaan kaupunginmuseo sijaitsee Tikkurilan vanhalla rautatieasemalla. Se on Suomen ensimmäisen rautatien alkuperäisiä asemarakennuksia. Rakennus oli valmis, kun säännöllinen liikenne Helsingistä Hämeenlinnaan aloitettiin maaliskuussa 1862. Tiilestä muuratut rakennukset olivat myös radan pääteasemilla, mutta vain Tikkurilan asema on säilynyt. Radan asemien suunnittelija oli Hämeen läänin lääninarkkitehti Carl Albert Edelfelt (1818–1869).

Vanha asemarakennus edustaa saksalaisperäistä nk. pyörökaarityyliä. Tyyli sai virikkeitä Saksan romaanisesta kirkkoarkkitehtuurista sekä saksalaisten arkkitehtien 1800-luvun alkupuolella tutkimista Kreikan bysanttilaisista kirkoista. Saksalaiset rautatieasemat noudattivat poikkeuksetta 1800-luvun puolivälissä tätä tyylisuuntaa.

Asemarakennuksen ulkoasu on säilynyt verraten hyvin alkuperäisenä. Se kärsi vähäisiä vaurioita saksalaisten tykistötulessa vuonna 1918. Aseman ympärille rakennettiin aikojen kuluessa erilaisia ulkorakennuksia. Niitä olivat mm. vesitorni höyryvetureiden vedenottoa varten, resiinavaja, varastoja sekä asuinrakennuksia rautatiehenkilökunnalle. Tänä päivänä jäljellä on vain tiilinen asemarakennus.

Alakerroksessa sijaitsivat eri matkustusluokkien odotushuoneet. Herrasväen odotustilat olivat erillään sivummalla, kun taas rahvaan odotushuoneen läpi kuljettiin asemalaiturille. Aseman toisessa kerroksessa asui asemapäällikkö ja kolmannessa kerroksessa rautatievirkamiehet perheineen.

Tikkurilan vanha asema poistui käytöstä uudemman asemarakennuksen valmistuttua vuonna 1977. Tämän jälkeen siellä oli asetinlaitteita ja henkilökunnan sosiaalitilat.

Ylemmissä kerroksissa asuttiin vuoteen 1986. Tuolloin Vantaan kaupunki vuokrasi rakennuksen VR:ltä kaupunginmuseon käyttöön. Korjaustöissä talo palautettiin lähes alkuperäiseen asuunsa; sisätiloista mm. poistettiin myöhemmin tehtyjä rakenteita. Vantaan kaupunginmuseo avasi ovensa yleisölle Tikkurilan vanhalla asemalla joulukuussa 1990. Asemarakennus on sittemmin siirtynyt Vantaan kaupungin omistukseen.

Ajankohtaista

Twitter