Ladut ja reitit Vantaalla

Hiihtäjä

Liikuntapalvelut ylläpitää Vantaan kaupungin alueella kuntoratoja, ulkoilureittejä sekä latuverkostoa. Lumisena talvena liikuntapalveluiden latumiehet ylläpitävät noin 250 km latuverkostoa, joka on jaettu kolmeen osaan: itä, pohjoinen ja länsi.

Talvella hiihtolatuja kunnostetaan lumitilanteen sekä resurssien mukaan. Jokaista aluetta hoitaa yksi latukone miehistöineen. Ajantasaiset latujen kunnossapitotiedot päivitetään Vantaan karttapalveluun.

Joulukuun 2016 aikana otettiin käyttöön uusi ulkoliikuntakarttapalvelu. Vantaa, Helsinki ja Espoo ovat kehittäneet yhteistyössä pääkaupunkiseudun ulkoilijoiden kanssa uuden palvelun, ulkoliikuntakartan. Palvelun tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa hiihto- ja luistelumahdollisuuksista eri puolilla pääkaupunkiseutua. Järjestelmän kehittämistyö on edelleen kesken, joten tietojen päivitys ei onnistu vielä reaaliajassa. Liikuntapaikkojen nimi- ja paikkatietoja tarkistetaan kevään 2017 aikana. Ajantasaiset latujen kunnossapitotiedot päivitetään jatkossa tälle ulkoliikuntakartalle.

mies käyttää ulkoliikuntakarttaa tietokoneella ja puhelimella

Latu- ja jäätiedot ulkoliikuntakartalta

Ajankohtaista tilannetietoa latujen ja luistelukenttien kunnosta saa nyt osoitteesta ulkoliikunta.fi. Järjestelmän kehittämistyötä jatketaan.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter