Leikkien Liikkumaan - Vantaan liikkuvat päiväkodit

Leikkien Liikkumaan – Vantaan liikkuvat päiväkodit on Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden ja varhaiskasvatuksen tulosalueiden yhteistyöhanke. Hankkeen tavoitteena on tuoda lisää liikettä vantaalaisten lasten arkipäiviin liikunnallistamalla päiväkotien arjen toimintaa. Hankkeessa hyödynnetään Vantaan liikkuvat koulut -toimintamallin hyviä käytäntöjä sekä Valon Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman verkostoja ja materiaaleja . Hanke on saanut rahoitusta Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden ohjelmasta vuosille 2016-17 ja tarkoituksena on hakea jatkorahoitusta vuodelle 2018. Hanke käynnistettiin pilottina 2016 Korso-Koivukylän tulosyksikössä ja toimenpiteet laajennetaan kaikkiin Vantaan kaupungin päiväkoteihin vuosien 2017-18 aikana.

Hanke on jaettu neljään teemalliseen toimenpiteeseen:

  1. Liikuntamyönteisen toimintakulttuurin synnyttäminen päiväkodeissa
  2. Lasten liikkumista lisäävät toimintatavat
  3. Oppimisympäristöjen kehittäminen
  4. Eri alojen toimijoiden yhteistyön tiivistäminen


Hankkeen etenemistä voi seurata Leikkien Liikkumaan -blogista, jonne kootaan myös kuvia ja materiaaleja.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter