Erityisryhmien kortit

Erityisuimakortti

Erityisuimakortti on uinnin vuosikortti. Kortin hinta on 50 € (+mahdollinen 5 € korttimaksu). Erityisuimakortin tarkoituksena on aktivoida vantaalaisia vammaisia ja pitkäaikaissairaita omaehtoisen liikunnan pariin.

Kortti oikeuttaa uintiin liikuntapalveluiden uimahalleissa aukiolo-aikoina kerran päivässä. Lisäksi korttia voi käyttää seuraharjoitusvuoroilla ja erityisryhmien uintivuoroilla mikäli asiakas muutoin täyttää harjoitus- ja uintivuorojen käyttämisen perusteet.

Erityisuimakortti on kaksiosainen. Siinä on kuvallinen kantakortti ja kulunvalvontakortti. Kulunvalvontakortille ladataan uintiaikaa ostohetkestä vuodeksi eteenpäin.

Lisätietoja erityisliikunnan suunnittelijalta 050 314 6402, suositeltava soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9–11.

Erityisuimakortin myöntämisperusteet ja ostaminen

Erityisuimakortin myöntämisperusteet perustuvat sairauksiin (diagnooseihin). Asiakkaiden tulee esittää myöntämisperusteiden mukaiset selvitykset kortin saamiseksi. Erityisuimakorttia ei myönnetä mikäli asiakas ei täytä myöntämisperusteita. Korttien myöntämisessä noudatamme 1.1.2006 voimaantulleita myöntämisperusteita.

Asiakkaan tulee huomioida:

1. Osa henkilöistä voi ostaa erityisuimakortin uimahallin kassalta aukioloaikoina (kts. luettelo 1 alempana).
2. Osan henkilöistä on noudettava erityisuimakortin ostoon oikeuttava tosite liikuntapalveluiden toimistolta virka-aikana (kts. luettelo 2 alempana).

Toimistolla asioivia suositellaan soittamaan erityisliikunnan suunnittelijalle ja varaamaan aika tapaamista varten; 050 314 6402 (suositeltava soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9–11), Kielotie 20 C, III-kerros, 01300 VANTAA, huone 309. Tositteen saamisen jälkeen asiakas voi ostaa kulunvalvontakortin uimahallin kassalta aukioloaikoina esittämällä saatu tosite. Maksu suoritetaan uimahallin kassalla.

Erityisuimakortin kantakortin oston tai erityisuimakortin ostoon oikeuttavan tositteen noutamisen yhteydessä asiakkaan tulee esittää:

• henkilöllisyystodistus
• perusteet kortin myöntämiseksi
• yksi (1) valokuva liitettäväksi kantakorttiin.

1. Seuraavissa tapauksissa voit ostaa erityisuimakortin uimahallin kassalta (uimakortin myöntämiseksi vaadittava peruste on ilmoitettu vamman tai sairauden yhteydessä):

• astma - Kelakortin tunnus 203
• reuma - Kelakortin tunnus 202
• diabetes - Kelakortin tunnus 103
• parkinsonin tauti - Kelakortin tunnus 110
• sepelvaltimotauti - Kelakortin tunnus 206
• MS-tauti (diagnoosi G35) - Kelakortin tunnus 109, 303 tai lääketieteellinen selvitys*
• psykiatriset sairaudet - Kelakortin tunnus 112, 188 tai lääketieteellinen selvitys* (F32.2)
• polion jälkitilat - lääketieteellinen selvitys*
• lihastaudit (diagnoosi G70-G73) - lääketieteellinen selvitys*
• motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F82) - lääketieteellinen selvitys*
• uniapnea - lääketieteellinen selvitys*
• etenevät keskushermostosairaudet (diagnoosi G10-G13) - lääketieteellinen selvitys*
• CP-vamma (diagnoosi G80) - lääketieteellinen selvitys*
• kehitysvamma - lääketieteellinen selvitys*
• dysfasia, alle 18-vuotiaat (diagnoosi F80.2 tai F80.1) - lääketieteellinen selvitys*
• hyperkineettiset häiriöt, alle 18-vuotiaat (diagnoosi F90.0) - lääketieteellinen selvitys*
• selän tai alaraajojen sairaudesta johtuva liikuntavamma, jonka haitta-aste on vähintään 50% (haittaluokka vähintään 11) - invalidien pysäköintilupa
• näkövamma - näkövammaiskortti

Lääketieteellisellä selvityksellä* tarkoitamme esim. kopiota sairaalan sairauskertomuksesta tai muuta dokumenttia, josta luotettavasti selviää diagnoosi ja sairauden vaikeusaste (esim. C-lausunto, B-lausunto). Lonkka- ja polviproteesipotilailla riittää lentoliikennettä varten annettu kortti proteesista. Erillisen lääkärinlausunnon hankkiminen pelkästään uimakorttia varten ei ole tarkoituksenmukaista, mikäli entisistä asiakirjoista selviää vaadittavat asiat.

2. Seuraavissa tapauksissa sinun tulee varata aika liikuntapalveluiden toimistosta saadaksesi tositteen erityisuimakortin ostamista varten:

• dystoniapotilaat - lääketieteellinen selvitys.*
• elinsiirtopotilaat - lääketieteellinen selvitys *
• lonkka- ja polviproteesit - lääketieteellinen selvitys*
• rintasyöpäpotilaat - lääketieteellinen selvitys*
• vammaiset alle 18-vuotiaat lapset (mm. sydänlapset/autistit. Kortti myönnetään myös yli 18 v. autisteille) - lääketieteellinen selvitys*
• selän ja alaraajojen sairaudesta johtuva liikuntavamma, jonka haitta-aste on vähintään 50 % (haittaluokka vähintään 11) - lääketieteellinen selvitys*

Tositteen saadaksesi sinun tulee soittaa erityisliikunnan suunnittelijalle ja varata tapaamisaika; 050 314 6402 (suositeltava soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9–11), Kielotie 20 C, III-kerros, 01300 VANTAA, huone 309

Tositteen saamisen jälkeen voit ostaa kulunvalvontakortin uimahallin kassalta aukioloaikoina esittämällä saamasi tositteen. Maksu suoritetaan uimahallin kassalla.

Lääketieteellisellä selvityksellä* tarkoitamme esim. kopiota sairaalan sairauskertomuksesta tai muuta dokumenttia, josta luotettavasti selviää diagnoosi ja sairauden vaikeusaste (esim. C-lausunto, B-lausunto). Lonkka- ja polviproteesipotilailla riittää lentoliikennettä varten annettu kortti proteesista. Erillisen lääkärinlausunnon hankkiminen pelkästään uimakorttia varten ei ole tarkoituksenmukaista, mikäli entisistä asiakirjoista selviää vaadittavat asiat.

Mahdollisuus avustajaan

Joidenkin asiakkaiden on mahdollista saada nk. "2-kortti", joka oikeuttaa asiakkaan saamaan täysi-ikäinen (18 v.) avustaja maksutta mukaan. Uimakortin yläreunassa on nro 2 osoittamassa, että kortin haltija on oikeutettu käyttämään avustajaetua. 2-kortti ei velvoita käyttämään avustajaa.

Kouluiän saavuttaneet tytöt käyttävät naisten pukeutumis- ja peseytymistiloja ja pojat miesten tiloja. Mikäli erityisuimakortin haltija tarvitsee avustusta puku- ja peseytymistiloissa tulee avustajan olla kortin haltijan kanssa samaa sukupuolta. Tällöin avustaja auttaa ja valvoo erityisuimakortin haltijaa liikkumisessa, pukeutumisessa ja peseytymisessä.

Avustajaan oikeutettuja ovat:

• kehitysvammaiset
• CP-vammaiset
• näkövammaiset
• dysfaatikot (alle 18 v.)
• hyperkineettistä häiriötä sairastavat (alle 18 v.)
• alle 10-vuotiaat myöntämisperusteet täyttävät lapset ja
• harkinnanvaraiset

Erityisuimakortin uusiminen uintiajan umpeuduttua

Kun erityisuimakorttisi uintiaika umpeutuu voit uusia korttisi uimahallin kassalla näyttämällä kantakortin.

Huomioitavaa

• Myöntämisperusteet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkastetaan määräajoin. Myöntämisperusteista vastaa Vantaan kaupungin liikuntapalvelut.
• Uimakortti ei ole hallikohtainen. Uimahallien vuosisulkemisia ei hyvitetä.
• Erityisuimakortti on alennushintainen tuote, joten et voi maksaa sitä liikuntaseteleillä.
• Maksua ei palauteta.
• Uimahallien ja kuntosalien kausi- ja vuosikorteista velvoitetaan 5 € lunastusmaksu. Lunastusmaksu lisätään kausi- ja vuosikorttien maksuun. Lunastusmaksua ei peritä, mikäli sinulla on jo entuudestaan kulkukortti. Lunastusmaksua ei palauteta, vaan asiakas lunastaa kortin omaksi.
• Mikäli kadotat kulunvalvontakortin, sinulle voidaan ladata maksukuittia vastaan kadonneelle kortille jäänyt sisältö 5 € maksua vastaan. Tällöin vanha (kadonnut) kortti kuolettuu.
• Erityisuimakortin väärinkäyttö johtaa erityisuimakortin mitätöimiseen.
• Uinti on maksutonta rintamaveteraaneille, alle 7-vuotiaille lapsille sekä henkilöille, joilla on Sporttikortti 70+.
• Koulua käyvien lasten tulee käyttää omaa sukupuolta olevien pukeutumis- ja peseytymistiloja.
• Erityisryhmien uintivuoroihin ja perhesaunavuoroihin voit tutustua ”erillissaunat ja erityisryhmien uintivuorot” sivuilta.
• Kortti myydään myös ulkopaikkakuntalaisille.
• Liikuntapalvelut pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

Erityisryhmien kuntosalikortti

Erityisryhmien kuntosalikortin tavoitteena on aktivoida vantaalaisia vammaisia ja pitkäaikaissairaita omaehtoisen liikunnan pariin. Erityisryhmien kuntosalikorttia myönnetään omaehtoiseen vapaaharjoitteluun kuntosalien vapaaharjoitteluaikoina ja erityisryhmien kuntosaliharjoitteluvuoroilla.

Erityisryhmien kuntosalikortissa on kuvallinen kantakortti ja kulunvalvontakortti/kulkutunniste.

Lisätietoja erityisliikunnan suunnittelijalta 050 314 6402, suositeltava soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9–11.

Kuntosalikortin ostaminen ja myöntämisperusteet

Erityisryhmien kuntosalikortin myöntämisperusteet perustuvat sairauksiin (diagnooseihin). Asiakkaiden tulee esittää myöntämisperusteiden mukaiset selvitykset kortin saamiseksi. Erityisryhmien kuntosalikorttia ei myönnetä mikäli asiakas ei täytä myöntämisperusteita. Korttien myöntämisessä noudatamme 1.1.2006 voimaantulleita myöntämisperusteita.

Tikkurilan, Myyrmäen ja Hakunilan uimahallin kuntosalikortin voi hankkia uimahallin lipunmyynnistä. Voit halutessasi käydä esittäämässä perusteet erityisryhmien kuntosalikortin saamiseksi erityisliikunnan suunnittelijalle. Varaa tapaamisaika; 050 314 6402 (suositeltava soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9–11), Kielotie 20 C, III-kerros, 01300 VANTAA, huone 309. Tositteen saamisen jälkeen voit ostaa kulunvalvontakortin uimahallin kassalta aukioloaikoina esittämällä saamasi tositteen.

Koivukylän vanhustenkeskuksessa harjoittelunsa aloittavat saavat kantakorttinsa Liikuntapalveluiden toimistosta (Kielotie 20C) Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosalin kulkutunnisteen ostamisen yhteydessä.

Erityisryhmien kuntosalikortin kantakortin oston tai erityisuimakortin ostoon oikeuttavan tositteen noutamisen yhteydessä asiakkaan tulee esittää:

• henkilöllisyystodistus
• perusteet kortin myöntämiseksi
• yksi (1) valokuva liitettäväksi kantakorttiin.Kortin oston yhteydessä asiakkaan tulee esittää henkilöllisyystodistus ja perusteet kortin myöntämiseen. Erityisryhmien kuntosalikorttiin tarvitaan yksi (1) valokuva.

Olet oikeutettu ostamaan erityisryhmien kuntosalikortin, mikäli sinulla on jokin seuraavista sairauksista tai vammoista (vaadittava peruste kortin myöntämiseksi on ilmoitettu vamman tai sairauden yhteydessä);

• selän tai alaraajojen sairaudesta johtuva liikuntavamma, jonka haitta-aste on väh. 50 % (haittaluokka väh. 11) - lääketieteellinen selvitys* Kehitysvamma - lääketieteellinen selvitys*
• CP-vamma (diagnoosi G80) - lääketieteellinen selvitys*
• MS-tauti (diagnoosi G35)- Kelakortin tunnus 109, 303 tai lääketieteellinen selvitys*
• etenevät keskushermostosairaudet (diagnoosi G10-G13) - lääketieteellinen selvitys*
• polion jälkitilat - lääketieteellinen selvitys*
• parkinsonin tauti - Kelakortin tunnus 110
• lihastaudit (diagnoosi G70-G73) - lääketieteellinen selvitys*
• näkövamma - näkövammaiskortti
• reuma - Kelakortin tunnus 202
• epilepsia (diagnoosi G40) - Kelakortin tunnus 111
• psykiatriset sairaudet - Kelakortin tunnus 112, 188 tai lääketieteellinen selvitys (F32.2)*
• dystonia - lääketieteellinen selvitys*
• lonkka- ja/tai polviproteesit - lääketieteellinen selvitys*
• fibromyalgia - lääketieteellinen selvitys*

Lääketieteellisellä selvityksellä* tarkoitamme esim. kopiota sairaalan sairauskertomuksesta tai muuta dokumenttia, josta luotettavasti selviää diagnoosi ja sairauden vaikeusaste (esim. C-lausunto, B-lausunto). Lonkka- ja polviproteesipotilailla riittää lentoliikennettä varten annettu kortti proteesista. Erillisen lääkärinlausunnon hankkiminen pelkästään uimakorttia varten ei ole tarkoituksenmukaista, mikäli entisistä asiakirjoista selviää vaadittavat asiat

Mahdollisuus avustajaan

Joidenkin asiakkaiden on mahdollista saada nk. "2-kortti", joka oikeuttaa asiakkaan saamaan täysi-ikäinen (18 v.) avustaja maksutta mukaan. Kantakortin yläreunassa on nro 2 osoittamassa, että kortin haltija on oikeutettu käyttämään avustajaetua. 2-kortti ei velvoita käyttämään avustajaa.

Avustajaan oikeutettuja ovat:

• kehitysvammaiset
• CP-vammaiset
• näkövammaiset
• harkinnanvaraiset

Kuntosalimaksut

Erityisryhmien kuntosalimaksut ovat saman hintaisia kuin eläkeläisille, opiskelijoille tai työttömille suunnatut kuntosalin vapaaharjoittelukortit. Erityisryhmien kuntosalikortti ei oikeuta ostamaan kuntosalin kertakäyntiä. Erityisryhmien kuntosalikortti oikeuttaa harjoittelemaan erillisillä erityisryhmien kuntosalivuoroilla. Muutoin edut ja velvoitteet ovat samat kuin muillakin kuntosaliasiakkailla.

Käytettävissä olevat kuntosalit:

Myyrmäen, Martinlaakson, Tikkurilan ja Hakunilan uimahallien kuntosalit:

• Sarjakortit; 10 kerran kortti 33 €, 25 kerran kortti 70 €
• Kuukausikortit; 1 kk 28 €, 3 kk 65 €, 5 kk 97 €

EI kertamaksumahdollisuutta.

Uinti ja saunomismahdollisuus sisältyvät hintaan harjoittelun päätteeksi.

Uimahallien ja kuntosalien kausi- ja vuosikorteista velvoitetaan 5 €:n lunastusmaksu. Lunastusmaksu lisätään kausi- ja vuosikorttien maksuun. Lunastusmaksua ei peritä, mikäli asiakkaalla on jo entuudestaan kulkukortti. Lunastusmaksua ei palauteta, vaan asiakas lunastaa kortin omaksi.

Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosalin hinnat:

• Myynnissä ainoastaan kuukausikortteja: 1 kk 18 €, 3 kk 40 €, 5 kk 65 €
• Kulkutunniste: 10 € (kulkutunniste on kuntosalin avain, joka maksetaan yhden kerran asiakkuuden alussa. Tunnisteesta ei palauteta rahaa takaisin harjoittelun päätyttyä.)
• Kulkutunniste ostettavissa ainoastaan liikuntapalveluiden toimistosta määriteltyinä aikoina. Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosalikorttia ei voi käyttää muissa kuntosaleissa.

Erityisryhmien kuntosalikortin uusiminen uintiajan umpeuduttua

Kun kuntosalikorttisi umpeutuu voit uusia korttisi Tikkurilan, Hakunilan ja Myyrmäen ja Martinlaakson kuntosalikortin uimahallin kassalla. Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosalin tunnisteen voi uusia Liikuntapalveluiden toimistolla tai Tikkurilan uimahallin kassalla.

Muuta huomioitavaa

• Myöntämisperusteet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkastetaan määräajoin. Myöntämisperusteista vastaa Vantaan kaupungin liikuntapalvelut.
• Kuntosalien vuosisulkemisia ei hyvitetä.
• Maksua ei palauteta.
• Uimahallien ja kuntosalien kausi- ja vuosikorteista velvoitetaan 5 € lunastusmaksu. Lunastusmaksu lisätään kausi- ja vuosikorttien maksuun. Lunastusmaksua ei peritä, mikäli sinulla on jo entuudestaan kulkukortti. Lunastusmaksua ei palauteta, vaan asiakas lunastaa kortin omaksi.
• Mikäli kadotat kulunvalvontakortin, sinulle voidaan ladata maksukuittia vastaan kadonneelle kortille jäänyt sisältö 5 euron maksua vastaan. Tällöin vanha (kadonnut) kortti kuolettuu.
• Erityisryhmien kuntosalikortin väärinkäyttö johtaa kortin mitätöimiseen.
• Erityisryhmien kuntosalikortti on alennushintainen tuote, joten et voi maksaa sitä liikuntaseteleillä
• Kuntosaliharjoitttelu on maksutonta rintamaveteraaneille ja henkilöille, joilla on Sporttikortti 70+.
• Kortti myydään myös ulkopaikkakuntalaisille.
• Liikuntapalvelut pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

• Lisätietoja myöntämisperusteista erityisliikunnan suunnittelijalta 050 314 6402, suositeltava soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9–11.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter