Avustukset liikuntaseuroille

Vantaan kaupunki tukee seuroja sekä muita liikunta-alan toimijoita myöntämällä avustuksia vantaalaisiin kohdistuvaan liikuntatoimintaan. Vapaa-ajan lautakunta päättää vuosittain avustusmäärärahan jakautumisesta eri avustusmuotojen kesken. Avustusten myöntämisestä eri toimijoille päättää vapaa-ajan lautakunta liikuntajohtajan esityksestä. Toiminta-avustukset ja vuokratuki tulevat haettavaksi julkisella kuulutuksella.

Vuoden 2020 toiminta-avustusten ja vuokratuen hakuaika päivitetään sivuille myöhemmin. Avustukset haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.
Käyttöselvitys vuoden 2019 toiminta-avustuksen käytöstä on toimitettava liitteineen viimeistään 30.4.2020 mennessä.

Päästäkseen kaupungin tuen piiriin uusien liikuntajärjestöjen ja muiden toimijoiden tulee hakea avustettavuutta. Vantaan kaupungin liikuntatoimintaan tarkoitetut avustukset jakaantuvat seuraaviin avustusmuotoihin:

  1. Toiminta-avustus liikuntajärjestöille
  2. Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan
  3. Harrasteliikunnan ohjaajatuki
  4. Tilojen käytön tuki
  5. Vantaan markkinointituki liikuntaan
  6. Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille

Lisätietoa avustettavuudesta, eri avustuslajeista, myöntämisperusteista ja hakemisesta löytyy avustukset-sivuilta.

Ajankohtaista

Twitter