Lähimetsävuosi 2017 - 2018

Vuosina 2017 ja 2018 Vantaalla käännetään katse lähimetsiin. Tarkoituksena on edistää lähimetsien arvostusta, tunnettuutta sekä virkistyskäyttöä.

Lähimetsävuonna 2017 aloitettu tärkeä työ jatkuu myös 2018, jolloin jatketaan metsäteemalla ja keskitytään erityisesti korpiin ja muihin soihin.

Pääkaupunkiseutu on luontaisesti melko vähäsoista aluetta ja suotyypit ovatkin nykyisin uhanalaisia luontotyyppejä. Teemavuonna muun muassa tutustutaan retkien avulla vantaalaisia kaupungin soihin, joista hienoimmat on jo rauhoitettu. Tavoitteena on myös päivittää jo muutamalle ojitetulle suokohteelle olemassa olevia ennallistamissuunnitelmia ja edetä kohti ennallistamistoimenpiteiden toteuttamista. Toiveena olisi myös saada rakennettua reitit ja pitkospuut jollekin tärkeälle asutuksen lähellä sijaitsevalle suolle.

Vuonna 2017 metsä nostettiin keskiöön

Valtuustoehdotuksesta alkunsa saaneessa teemavuodessa oli tavoitteina nostaa lähimetsien arvoa ja merkitystä, tehdä niitä tunnetuksi sekä pohtia muun muassa, miten metsäkysymykset otetaan esille kaavoituksessa, metsien hoidossa, puistojen suunnittelussa ja rakentamisessa, vapaa-ajan vietossa ja liikunnassa.

Teemavuoden aikana myös kannustettiin kouluja ja päiväkotia tutustumaan omiin lähimetsiinsä. Maaliskuussa Tammiston alueen koulut tutustuivat Tammiston luontoon metsäseikkailun avulla. Koulut ja päiväkodit pääsivät myös vastaamaan kyselyssä omista lähimetsistään ja niiden käytöstä.

Vuoden aikana hyväksyttiin myös Vantaan luontolahja satavuotiaalle Suomelle, kun 124 hehtaaria metsää suojeltiin. Uutta metsää puolestaan istutettiin Kanervannummeen, johon kasvaa juhlavuoden kunniaksi Tulevaisuuden kuusi sekä tulevaisuuden metsä. Pitkäkoskella taas hoidettiin luonnonsuojelualuetta tekemällä siitä entistä avarampi, joka lisää metsän valoisuutta ja mahdollistaa metsänpohjan kasvillisuuden ja puulajiston monipuolistumisen.

Vuoden luontoretkistä moni suuntautui teeman mukaisesti lähimetsiin. Retkiä järjestettiinkin ennätysmäärä, kaikkiaan 25 ja niihin osallistui yhteensä 600 retkeilijää. Lisäksi metsään ja eri harrastuksiin siellä pääsi tutustumaan kesäkuussa järjestetyssä kaikille avoimessa metsätapahtumassa Keimolan Kaiun majalla. Myös asukkailta kyseltiin verkossa heidän tärkeiksi kokemistaan asioista metsissä.

Yhtenä vuoden toimenpiteistä kaupunkiin palkattiin kesäksi kaksi lähimetsäopasta. Heinäkuusta syyskuuhun työskennelleet oppaat muun muassa järjestivät talkoita sekä opastavat ja neuvoivat kuntalaisia. Oppaiden työtehtäviin kuului myös retkien järjestäminen. Kolmen kuukauden työrupeaman aikana he ehtivätkin retkeillä lähes 60 eri porukan kanssa. Retkiä järjestettiin päiväkodeille, kouluille, vammaisille ja vanhuksille, kullekin omaan kohderyhmäänsä sopivalla teemalla.

Lähimetsien teemavuosi kytkettiin myös Suomi 100-juhlavuoteen.

Metsä aina lähellä

Jokaisella vantaalaisella on metsäalue noin 300 metrin päässä kotoaan.

Kaupungin alueella on metsiä noin 8 000 hehtaaria, joista kaupunki omistaa 3 500 hehtaaria. Lisäksi kaupunki omistaa myös puistometsiksi kutsuttuja pieniä metsäalueita asutuksen keskellä noin tuhannen hehtaarin verran.

Metsän sylissä Petikossa

Ajankohtaista

Instagram

Twitter