Lähimetsävuosi 2017

Vuonna 2017 Vantaalla käännetään katse lähimetsiin. Tarkoituksena on edistää lähimetsien arvostusta, tunnettuutta sekä virkistyskäyttöä.

Lähimetsävuoden tavoitteina on nostaa lähimetsien arvoa ja merkitystä, tehdä niitä tunnetuksi sekä myös arvioida niiden hoidon tarvetta. Lisäksi halutaan turvata luonnon monimuotoisuus myös lähimetsissä. Vuoden aikana aloitetaan myös uuden Vantaan metsäsuunnitelman teko.

Teemavuoden aikana myös kannustetaan kouluja ja päiväkoteja lähtemään omiin lähimetsiinsä ja pohditaan, miten metsäkysymykset otetaan esille kaavoituksessa, asutuksen läheisten metsien hoidossa, puistojen suunnittelussa ja rakentamisessa sekä vapaa-ajan vietossa ja liikunnassa.

Lähimetsien teemavuosi kytketään myös Suomi 100-juhlavuoteen.

Metsä aina lähellä

Jokaisella vantaalaisella on metsäalue noin 300 metrin päässä kotoaan.

Kaupungin alueella on metsiä noin 8 000 hehtaaria, joista kaupunki omistaa 3 500 hehtaaria. Lisäksi kaupunki omistaa myös puistometsiksi kutsuttuja pieniä metsäalueita asutuksen keskellä noin tuhannen hehtaarin verran.

Metsän sylissä Petikossa

Ajankohtaista

Instagram

Twitter