Metsäsuunnitelma ja metsäkysely

Lähimetsävuonna vantaalaiset pääsevät kertomaan toiveensa kaupungin omistamien metsien hoidosta.

Teemavuoden aikana aloitetaan kaupungin metsäsuunnitelman tekeminen. Metsäsuunnitelmassa esitetään jokaiselle metsäalueelle tarvittavat hoitotyöt seuraavan kymmenen vuoden ajalle.

Suunnitelmaan liittyen asukkaat pääsevät kertomaan mielipiteensä käyttämiensä metsien suunnittelusta, hoidosta ja käytöstä. Karttapohjainen kysely on auki 26.3.2017 saakka. Mielipiteet otetaan huomioon metsien hoidon suunnittelussa.

Tämän vuoden aikana päivitetään Hakunilan ja Kivistön alueiden metsäsuunnitelma ja seuraavina vuosina suunnitelman päivitys jatkuu muilla alueilla. Keväällä järjestetään asukastilaisuudet Hakunilan ja Kivistön metsäsuunnitelmiin liittyen.

Metsänhoidossa huomioidaan virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus ja maisema

Viime vuonna kaupunki päivitti metsänhoidon periaatteet ajan tasalle. Ne antavat yleisohjeet metsien hoidolle, ja niiden pohjalta tehdään metsäsuunnitelma. Aiemmat Vantaan kaupungin metsänhoidon periaatteet ovat vuodelta 2006 ja niiden pohjalta on tehty metsäsuunnitelma vuosille 2008 - 2017. Metsänhoidon periaatteiden laatimisessa on ollut mukana ohjausryhmä, jossa on jäseniä Vantaan kaupungin eri yksiköistä sekä asiantuntijoita Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Luonnon monimuotoisuus on tärkeä metsänhoidon periaate. Se toteutuu muun muassa etenkin lahojen lehtipuiden määrää lisäämällä metsissä ja suosimalla luontaista ja monilajista puustoa. Metsänhoidossa on edistettävä myös ilmastonmuutokseen sopeutumista esimerkiksi suosimalla puulajeja, joiden tiedetään kestävän ilmaston lämpenemistä sekä voimakkaiden tuulien lisääntymistä.

Metsänhoidolla vaalitaan maisemaa. Tiheitä metsiä harvennetaan, jotta metsä säilyisi hyväkuntoisena ja kestävänä. Metsänhoidolla avataan maisemia ja kauniita näkymiä. Huonokuntoisia puita on poistettava turvallisuussyistä etenkin ulkoilureittien varsilta ja rakennusten läheltä.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter