Teemavuosi kouluissa ja päiväkodeissa

Teemavuoden aikana tutustutetaan kouluja ja päiväkoteja omiin lähimetsiinsä.

Vuoden kuluessa on tulossa erilaisia retkiä ja tempauksia kouluihin ja päiväkoteihin. Lisätietoja päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

Mitä metsäalueita koulut ja päiväkodit käyttävät?

Parhaillaan on käynnissä kysely kouluille, jossa selvitetään, mitä metsäalueita koulut käyttävät. Kyselyssä halutaan saada selville, missä metsissä koululaiset käyvät ulkoilemassa, retkeilemässä ja liikkumassa.

Kaupunki laatii parhaillaan uutta yleiskaavaa sekä metsäsuunnitelmaa. Yleiskaavalla määritellään eri alueiden käyttötarkoitus ja metsäsuunnitelmassa päätetään, miten kaupungin metsiä hoidetaan. Näiden töiden taustatiedoksi tarvitaan käyttäjätietoja myös kouluilta.

Kysely on lähetetty kaikille Vantaan päiväkodeille, kouluille ja lukioille ja se on auki 3.3.2017 asti. Kysely on osa lähimetsien teemavuotta, ja sen vastauksia käytetään aineistona Helsingin yliopiston maantieteen laitokselle tehtävässä pro gradu –tutkielmassa.