Osallistu talkoisiin


Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristönsä ja lähiluontonsa viihtyisyyteen ja siisteyteen - roskien ja lemmikkien jätösten vieminen roska-astioihin, hyvä käytös ja muiden huomioiminen pitävät yllä yhteisen ympäristömme viihtyisyyttä.

Tämän lisäksi viheralueyksikkö ja ympäristökeskus tarjoavat asukkaille mahdollisuuden osallistua viheralueiden ylläpitotyöhön. Asukkaiden kanssa tehtävä talkootyö on kaupungin ohjaamaa vuorovaikutteista ja suunnitelmallista toimintaa. Purokunnostuksia tehdään talkootöinä kalastonhoitoyhdistysten kanssa. Talkookohde sovitetaan kaupungin yleisiin toimintatapoihin ja ympäristönhoidon tavoitteisiin sekä asukkaiden ja kaupungin resursseihin. Talkookohteet ovat kaupungin omistuksessa olevia kaavoitettuja viheralueita. Ajankohtaisista talkoista tiedotetaan Vantaan Sanomissa ja internetissä.

Talkootyöt

Talkoilla tehtävät työt ovat pääasiassa kunnossapitotöitä, kuten:

  • roskien siivous
  • niittytalkoot
  • vieraslajitalkoot
  • ruistalkoot
  • kukkasipuleiden istutus
  • metsänhoitotöiden jälkeiset risusavotat
  • purojen kalataloudelliset kunnostukset.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter