Jättipalsamitalkoot

Erityisesti purojen varsilla haitallisesti leviävää ja luonnonkasveja tukahduttavaa vieraslajia, jättipalsamia, voi poistaa heti taimien ilmestymisestä toukokuussa heinä-elokuun vaihteeseen ennen siementen kypsymistä. Talkoita voi järjestää kaupungin omistamilla viheralueilla.

Talkooalueesta, ajankohdasta sekä tarvikkeista ja kuljetusavusta on sovittava viheralueyksikön kanssa. Ohjeita talkoiden järjestämiseen ja vinkkejä sopivista talkookohteista saa myös ympäristökeskuksesta, ymparistosuunnittelu@vantaa.fi. Jättipalsamitalkoisiin purojen ja virtavesien varsilla voi saada apua myös purotalkkareilta.

Kitketyt jättipalsamit voidaan jättää maastoon. Silloin ne pitää käsitellä, esimerkiksi murskata tallomalla niin, etteivät kasvit pääse juurtumaan uudelleen. Kaupunki tarjoaa talkoolaisille jätesäkit ja tuo ne sovitulle paikalle.

Tietoa tulevista jättipalsami- ja purokunnostustalkoista löytyy tietoja Vantaan purotalkkareiden facebook-sivuilla.

Ajankohtaista

Twitter