Purojen ja jokien Vantaa

Vantaalla vietettiin 2016 jokien ja purojen teemavuotta, jossa kiinnitettiin huomiota kaupungin virtavesiin. Purojen ja jokien vuoden työ jatkuu tulevaisuudessakin.

Vuonna 2016 vietettiin Vantaalla purojen ja jokien Vantaa teemavuotta, joka oli jatkoa vuoden 2015 purojen teemavuodelle.

Vuoden aikana muun muassa laadittiin purojen kunnostusohjelma sekä ensimmäiset purokohtaiset kunnostussuunnitelmat. Vedenlaatua ja –virtaamista seurattiin tehostetusti. Vantaan kaupunginmuseon kanssa laadittiin historialliset jokikävelyt –mobiiliopastetut reitit kolmeen joki- ja puronvarsikohteeseen.

Teemavuoden kesällä palkattiin kaksi kesätyöntekijää purotalkkareiksi. He toimivat kesän aikana noin kymmenellä purolla ja muun muassa kunnostivat virtavesiä, poistivat virtauksen esteitä ja järjestivät talkoita. Purotalkkaritoiminnasta saatiin hyviä kokemuksia, ja kesäksi 2017 palkataan jälleen kaksi talkkaria.

Uutta Tikkurilan jokirantaan

Teemavuonna myös julkistettiin Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailun voittaja, jonka pohjalta jokirannan suunnittelu jatkuu tänä vuonna. Vuoden aikana alueella tehdään maisemanhoitoon liittyviä toimenpiteitä, mutta varsinainen rakentaminen alkaa vuonna 2018. Lisää Tikkurilan jokirannasta.

Teemavuoden huipentumana teknisessä lautakunnassa päätettiin Tikkurilankosken padon osittaisesta purkamisesta. Nyt Tikkurilankoski ennallistetaan luonnonmukaisen kaltaiseksi ja padon keskiosa puretaan 20 metrin matkalta.

Työ jatkuu

Teemavuosien aikana myös laadittiin virtavesien kehittämisperiaatteet, joihin on koottu virtavesiin liittyvät lähtökohdat sekä esitykset jatkotoimenpiteiksi. Yhteensä koottiin noin 60 erilaista toimenpidettä, jotka liittyvät mm. virtavesien vedenlaatuun, kunnostukseen ja virkistyksen eri osa-alueisiin.

Teemavuoden tavoitteet

Vuoden tarkoituksena oli muun muassa lisätä Vantaan jokien ja purojen tunnettavuutta ja arvostusta. Tavoitteena oli virtavesien elinvoimaisuuden lisääminen sekä vesistömaiseman monimuotoisuuden kehittäminen.

Lisäksi haluttiin edistää ja kehittää asukkaita kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia puroluonnon hoitamiseen ja kunnostamiseen sekä jokien ja purojen virkistyskäytön edistäminen.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter