Purojen ja jokien Vantaa

Vantaalla vietetään jokien ja purojen teemavuotta, jossa kiinnitetään huomiota kaupungin virtavesiin.

Vuosi 2015 oli kaupungilla purojen teemavuosi, ja sen aikana syntyneitä hyviä toimintamalleja on nyt laajennettu koskemaan myös jokia.

Teemavuoden tavoitteet

Vuoden tarkoituksena on muun muassa lisätä Vantaan jokien ja purojen tunnettavuutta ja arvostusta. Tavoitteena on virtavesien elinvoimaisuuden lisääminen sekä vesistömaiseman monimuotoisuuden kehittäminen.

Lisäksi halutaan edistää ja kehittää asukkaita kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia puroluonnon hoitamiseen ja kunnostamiseen. Tavoitteena on myös jokien ja purojen virkistyskäytön edistäminen, ja asukkaita halutaan saada hyödyntämään jo olemassa olevia virkistysmahdollisuuksia.

Teemavuoden tapahtumia

Vuoden aikana on tulossa muun muassa erilaisia järjestettyjä talkootapahtumia ja lisäksi asukasyhdistysten ja yritysten toivotaan järjestävän niitä myös oma-aloitteisesti. Muun muassa rantojen siivoustalkoot, jättipalsamin kitkentätalkoot ja kutusoraikkotalkoot edistävät vesiluonnon hyvinvointia.

Suunnitteilla on myös puroretkiä ja mahdollisesti siltojen kunnostuksia. Tapahtumista tiedotetaan tarkemmin tällä sivulla myöhemmin.