Visio ja toimintaperiaatteet

Muraali, joka kuvaa tulevaisuuteen katsovaa naista.

Vantaa on osaavien ja osallistuvien nuorten kotikaupunki, jossa hyvin tehdyllä nuorisotyöllä tuetaan nuorten kasvua ja oppimista oman ikäkauden vaatimalla tavalla.

Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten elinoloja ja luoda edellytyksiä kansalaistoiminnalle:

  • tukea nuorten kasvua, terveitä elämäntapamalleja ja hyviä käytöstapoja
  • kehittää vantaalaista kasvuympäristöä avoimeksi, laadukkaaksi ja turvalliseksi nuorisopoliittisin keinoin
  • huolehtia siitä, että Vantaan nuorilla on monipuoliset palvelut sekä oppimis- ja harrastusmahdollisuudet osana pääkaupunkiseutua
  • kehittää nuorisopalvelujen toimintoja vuorovaikutuksessa toimijoiden, nuorten, perheiden, koulujen ja järjestöjen kanssa
  • tukea nuorten kansalaistoimintaa uusia avustusmuotoja ja osallisuusmahdollisuuksia kehittämällä

Ajankohtaista

Instagram

Twitter