Vuoden 2017 Vaikuttaja-päivän teemana on Tulevaisuuden hyvä kotikaupunki

Millainen on huomisen Vantaa? Miten ihmiset elävät 10, 50 ja 100 vuoden kuluttua? Miten tulevaisuutta ennakoidaan ja suunnitellaan? Vantaan kaupunkisuunnittelu valmistelee yhdessä kuntalaisten kanssa Vantaalle tulevaisuuskuvia, joiden avulla suunnitellaan kaupunkia vuonna 2027, 2067 ja 2117. Tulevaisuuskuvissa esitellään sekä vantaalaisten asukkaiden ajatuksia että eri asiantuntijoiden näkemyksiä tulevaisuuden hyvästä kotikaupungista. Tulevaisuuskuvat rakentuvat seuraavien teemojen ympärille: Asuminen, työ ja toiminta, liikkuminen, luonto ja ympäristö, palvelut, vapaa-aika sekä ihminen ja yhteiskunta. Tulevaisuuskuvia käytetään Vantaan tulevan valtuustostrategian 2017-2021 valmistelussa, yleiskaavan päivityksessä sekä keskustojen profiloinnissa. Vaikuttaja-päivällä halutaan kerätä tulevaisuuden suunnittelutyöhön lasten ja nuorten näkemyksiä tulevaisuuden hyvästä kotikaupungista.

Vaikuttaja-päivän 26.4.2017 ohjelma

Päivän ohjelma on jaettu kahteen osaan siten, että aamupäivän (klo 8.30–11.30) ohjelma on suunnattu alakoululaisille ja iltapäivän (klo 12.00–15.00) ohjelma yläkoululaisille, 2. asteen opiskelijoille ja nuorisotilojen edustajille. Ohjelma sisältää pienryhmäkeskusteluja virkamiesten, päättäjien ja kaupungin työntekijöiden kanssa sekä kaikki osallistujat yhteen kokoavan loppukeskustelun.

Alakoulut

klo 8.30 Ilmoittautuminen

klo 9.00 Tervetuloa, alkupuhe, ryhmiin jakautuminen

klo 9.30 Ryhmätyöt alkavat

klo 10.30 Koonti valtuustosalissa

klo 11.30 Tilaisuus päättyy

Yläkoulut, 2.aste ja nuorisotilat

klo 12.00 Ilmoittautuminen

klo 12.30 Tervetuloa, alkupuhe, ryhmiin jakautuminen

klo 13.00 Ryhmätyöt alkavat

klo 14.00 Koonti valtuustosalissa

klo 15.00 Tilaisuus päättyy

Mielipiteet esille ennakohtehtävän kautta

Ennen Vaikuttaja-päivää päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja nuorisotiloilla tehdään ennakkotehtävä, jonka kautta jokainen vantaalainen lapsi ja nuori pääsee tuomaan oman mielipiteensä esille. Ennakkotehtävä toteutetaan luokittain tai ryhmittäin kevään aikana.

Alakoulujen ennakkotehtävä

Yläkoulujen ennakkotehtävä

2. asteen ennakkotehtävä

Vaikuttaja-päivän osallistujat

Vaikuttaja-päivään (aamupäivään ja iltapäivään) osallistuu 2 edustajaa jokaisesta vantaalaisesta peruskoulusta, toisen asteen oppilaitoksesta ja nuorisotilalta. Lasten ja nuorten lisäksi kaikista kouluista ja oppilaitoksista tilaisuuteen saapuu yksi opettaja.

Vaikuttaja-päivän keskustelut videoidaan ja lähetetään netissä, jolloin kaikilla vantaalaisilla oppilailla ja opiskelijoilla on mahdollisuus päästä seuraamaan päivää.

Lisätietoja: Laura Lindfors, laura.lindfors@vantaa.fi

Ajankohtaista

Instagram

Twitter