Opetus

Oppiminen on erilaista eri ikäisille. Alle kouluikäisille opetus on leikinomaista. Perusopintotasolla hankitaan kuvataiteen perustiedot ja -taidot, ja syventävissä opinnoissa itsenäistytään taiteentekijänä.

Opettaminen tapahtuu ryhmissä joissa on tavallisesti 12-14 oppilasta. Varhaisiän- ja perusopinnoissa ryhmä koostuu joko samanikäisistä tai kahden ikäryhmän oppilaista. Syventävissä työpajoissa ikäjakauma on suurempi. Ryhmät kokoontuvat iltapäivisin ja iltaisin. Vuosituntimäärä on jaettu 34 opintoviikolle.

Varhaisiän opinnot (5-6v)

Varhaisiän opinnot ovat leikinomaista, lapsen mielikuvitukseen vetoavaa toimintaa. Toiminnassa tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä kuvia. Oppituntimäärä on 34-68 tuntia vuodessa.

Perusopinnot (7-12v)

Perusopintojen aikana oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin kuvallisen ilmaisun keinoihin ja tekniikoihin. Opintojen loppuvaiheessa hänelle on jo kehittynyt valmiuksia omaan, persoonalliseen ilmaisutapaansa ja itsenäiseen otteeseen aiheiden käsittelyssä. Oppituntimäärä on 68-102 tuntia vuodessa.

Tarjoamme perusopintotasoisesti 7-12-vuotiaille myös rakentelu- ja arkkitehtuuriryhmää. Ryhmässä rakennellaan erilaisia materiaaleja käyttäen ja tutustutaan arkkitehtuuriin.

Teemme yhteistyötä Vantaan Tanssiopiston kanssa tarjoamalla myös kuvatanssi ryhmiä 6-7-vuotiaille ja 7-8-vuotiaille. Tunnit jakautuvat taiteen tekemiseen, jolloin tehdään esimerkiksi tanssiesitykseen sopivia lavasteita ja muuta rekvisiittaa. Toinen osa tunneista keskittyy tanssiin, jolloin suunnitellaan koreografia ja harjoitellaan tanssia sujuvaksi.

Syventävät eli työpajaopinnot (13-20v)

Opinnoissa tutustutaan vuosi kerrallaan kuvataiteen eri menetelmiin. Omaan ilmaisuun ja itsenäiseen ajatteluun rohkaiseminen ovat työpajaopintojen tärkeimpiä tavoitteita. Oppituntimäärä on 102-162 tuntia vuodessa.

Työpajat

Työpajoihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa oppilas syventää perusopinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja valitsemallaan kuvataiteen tai kuvallisen median alueella.

Työpajoja järjestetään Kulttuurikeskus Orvokissa (Orvokkitie 15, Tikkurila), Myyrmäkitalossa (Paalutori 3, Myyrmäki), Kartanonkosken koululla (Tilkuntie 5, Pakkala), ja Lumossa (Urpiaisentie 14, Korso). Oppintuntien kesto on 3 x 45 min tai 4 x 45 min.

Työpajatarjonta lukuvuonna 2017-2018 on saatavilla myös ladattavana esitteenä.

Arkkitehtuuri ja muotoilu

Kiinnostaako rakentelu sinua? Työpajassa tutkitaan muotoja, rakenteita ja tiloja. Työpajassa tutustutaan arkkitehdin ja muotoilijan työmenetelmiin kuten idean luonnosteluun ja piirtämiseen, pienoismallien rakenteluun ja esineen muotoiluun - fantasiaa unohtamatta! Työpaja toimii Tikkurilassa.

Digitaalisen piirustuksen ja maalauksen työpaja

Oletko kiinnostunut piirtämisestä ja maalaamisesta, mutta haluat löytää uusia ulottuvuuksia kuvan tekemiseen ja toteuttaa itseäsi digitaalisin keinoin? Voit kokeilla piirroksen, maalauksen ja valokuvan yhdistämistä eri tavoin. Käytössäsi ovat piirtopöytä ja Photoshop, joista löydät sopivat siveltimet ja miljoonat värisävyt siististi ja sotkematta, sekä kuvankäsittelyyn liittyvät toiminnot. Opit myös käyttämään kameraa ja skanneria osana työskentelyä. Ennakkotaitoja ei tarvita, työpajassa opit tarvittavat taidot laitteiden ja ohjelmien käyttöön.Työpaja toimii Tikkurilassa.

Naamio- ja nukke

Työpajassa tutustutaan naamioiden ja taidenukkien kiehtovaan maailmaan. Vuoden aikana opitaan tekemään omaperäisiä hahmoja erilaisista materiaaleista yhdistellen kolmiulotteista työskentelyä ja maalaamista. Mikäli olet kiinnostunut kädentaitojen harjoittamisesta kiireettömässä ympäristössä, on tämä työpaja juuri sinua varten. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Kuvitus

Kehitteletkö mielelläsi tyyliteltyjä hahmoja? Haluatko kertoa kuvillasi tarinaa? Työpajassa voit kokeilla ja käyttää erilaisia tekniikoita: piirtää, maalata tai tehdä kollaasia. Kuvankäsittelyohjelma antaa loputtomat mahdollisuudet käsin tehtyjen töiden jatkotyöstöön. Erilaiset tekstit (kertomukset, laulun sanat...) ja julkaisuympäristöt (seinäkalenteri, fantasiapelin esittelykuva, lehden nuortenpalsta) luovat kuvanteolle kiinnostavan lähtökohdan. Yksittäisiä kuvia tehdessäsi ja pieniä kokonaisuuksia kuvittaessasi saat samalla tilaisuuden kehittää omaa persoonallista kuvantekotyyliäsi. Työpaja toimii Tikkurilassa ja Myyrmäessä.

Piirustus ja maalaus

Kaipaatko syventymistä piirtämiseen ja maalaamiseen, rohkaisua ja tukea kokeiluun ja ilmaisusi kehittämiseen? Työpajassa tutustutaan akvarelli-, akryyli- ja öljymaalaukseen sekä erilaisiin piirustustekniikoihin. Myös näyttelykäynnit ja tutustuminen taiteen historiaan ja nykytaiteen ilmiöihin kuuluvat työpajan ohjelmaan. Työpaja toimii Tikkurilassa, Myyrmäessä ja Korsossa.

Piirustus ja taidegrafiikka -omaa viivaa etsimässä

Hei piirtäjä! Haluatko syventää piirustustaitojasi ja kokeilla erilaisia taidegrafiikan tekniikoita? Työpajassa harjoitellaan erilaisia piirustustekniikoita ja pyritään löytämään omanlaista ilmaisua ja piirustustapaa. Tämän ohella on mahdollista kokeilla myös joitain taidegrafiikan painotyötekniikoita.Työpaja toimii Tikkurilassa.

Sarjakuva

Haluatko kehitellä omia sarjakuvahahmoja ja kertoa tarinoita? Työpajassa opit tekemään kuvakäsikirjoituksen oman idean pohjalta, pohtimaan juonen kuljetusta ja tarinan käänteitä, kehittelemään mielenkiintoisia ruutusommitelmia ja piirtämään puhtaaksi valmiin sarjakuvan. Työpaja toimii Tikkurilassa ja Myyrmäessä.

Valokuva

Pidätkö valokuvauksesta? Haluatko oppia ilmaisemaan itseäsi valokuvan keinoin? Työpajassa etsimme omaa ilmaisua erilaisten tehtävien kautta sekä harjoittelemme valokuvauksen teknisiä perustaitoja. Vierailemme näyttelyissä, teemme kuvausretkiä sekä tutustumme yhdessä erilaisten valokuvaajien ja valokuvataiteilijoiden töihin. Työskentelemme pääosin digitaalisen valokuvan parissa, mutta kokeilemme myös kiehtovia vanhoja valokuvauksen menetelmiä. Työpaja toimii Myyrmäessä.

Laaja kuvataide

Oletko kiinnostunut opiskelemaan monipuolisesti kuvallista ilmaisua eri tekniikoita käyttäen? Työpassa opiskellaan kuvataiteen eri alueita, kuten piirustus ja maalaus, keramiikka, eri painomenetelmät, rakentelu ja mediataidot. Työpaja toimii Tikkurilassa, Korsossa, Kartanonkoskella ja Myyrmäessä.

Peliohjelmointi ja pelihahmojen suunnittelu 2.0

Haluatko ohjelmoida oman tietokonepelin? Entä millainen olisi maailman paras pelihahmo? Tutustumme tietokonepelien tekemiseen. Käytämme nuorille tarkoitettua yksinkertaista ohjelmointikieltä, joka on helppo oppia. Mietimme myös, millainen on toimiva pelihahmo, ja suunnittelemme omamme. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Lopputyö

Opiskelija voi tehdä lopputyön täytettyään 16 vuotta ja opiskeltuaan vähintään kolme vuotta työpajoissa. Lopputyö on itsenäisen työskentelyn näyte, jonka laajuus on 60 tuntia.

Lopputyöntekijöiden osallistuminen koulun järjestämiin lopputyöinfotilaisuuksiin on pakollista.

Lopputyöhön kuuluu: teos tai teossarja, työkirja eli portfolio työskentelystä ja itsearviointi, näyttely tai muu julkinen esitys. Lopputyö arvioidaan sekä sanallisesti että pistemäärillä 1-5. Lopputyön arvioijia on vähintään kaksi.

Lopputyön ohjaus- ja tarkastusmaksu on 50 euroa.

Tutustu lopputyösuunnitelmaan ja ohjeisiin.

Opintojen arviointi

Perus- ja syventävissä opinnoissa oppilas saa vuosittain kirjallisen arvioinnin opettajaltaan. Perusopintojen päättyessä oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen ja opettajan kirjallisen arvioinnin opinnoistaan ja vapaaehtoisesta portfoliostaan.

Syventävien opintojen päätteeksi oppilas voi halutessaan tehdä lopputyön. Se sisältää teoksen, portfolion ja siihen liittyvän itsearvioinnin. Lopputyöstä hän saa numeroarvosanan ja kirjallisen kuvauksen osaamisestaan vähintään kahdelta arvioijalta.

Opintojensa päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen. Jos opinnot keskeytyvät ennen lopputyön tekemistä, oppilas saa osallistumistodistuksen.

Lisätietoa opetustoiminnasta

Kuvataidekoulun opetus perustuu Opetushallituksen vahvistamiin taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (39/011/2002). Opetussuunnitelma on laadittu siten, että siinä huomioidaan oppilaan kulloinenkin ikä- ja kehitysvaihe. Laajan oppimäärän laskennallinen kokonaistuntimäärä on yhteensä 1300 oppituntia. Laajaan oppimäärään ei lueta varhaisiän opintoja. Tutustu opetussuunnitelmaan.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter