Opetus

Oppiminen on erilaista eri ikäisille. Alle kouluikäisille opetus on leikinomaista. Perusopintotasolla hankitaan kuvataiteen perustiedot ja -taidot, ja syventävissä opinnoissa itsenäistytään taiteentekijänä.

Opettaminen tapahtuu ryhmissä joissa on tavallisesti 12-14 oppilasta. Varhaisiän- ja perusopinnoissa ryhmä koostuu joko samanikäisistä tai kahden ikäryhmän oppilaista. Syventävissä työpajoissa ikäjakauma on suurempi. Ryhmät kokoontuvat iltapäivisin ja iltaisin. Vuosituntimäärä on jaettu 34 opintoviikolle.

Varhaisiän opinnot (5-6v)

Varhaisiän opinnot ovat leikinomaista, lapsen mielikuvitukseen vetoavaa toimintaa. Toiminnassa tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä kuvia. Oppituntimäärä on 34-68 tuntia vuodessa.

Perusopinnot (7-12v)

Perusopintojen aikana oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin kuvallisen ilmaisun keinoihin ja tekniikoihin. Opintojen loppuvaiheessa hänelle on jo kehittynyt valmiuksia omaan, persoonalliseen ilmaisutapaansa ja itsenäiseen otteeseen aiheiden käsittelyssä. Oppituntimäärä on 68-102 tuntia vuodessa.

Tarjoamme perusopintotasoisesti 7-12-vuotiaille myös rakentelu- ja arkkitehtuuriryhmää Tikkurilassa ja Kivistössä. Ryhmässä rakennellaan erilaisia materiaaleja käyttäen ja tutustutaan arkkitehtuuriin.

Teemme yhteistyötä Vantaan Tanssiopiston kanssa tarjoamalla myös kuvatanssi ryhmiä 6-7-vuotiaille ja 7-8-vuotiaille. Tunnit jakautuvat taiteen tekemiseen, jolloin tehdään esimerkiksi tanssiesitykseen sopivia lavasteita ja muuta rekvisiittaa. Toinen osa tunneista keskittyy tanssiin, jolloin suunnitellaan koreografia ja harjoitellaan tanssia sujuvaksi.

Syventävät eli työpajaopinnot (13-20v)

Opinnoissa tutustutaan vuosi kerrallaan kuvataiteen eri menetelmiin. Omaan ilmaisuun ja itsenäiseen ajatteluun rohkaiseminen ovat työpajaopintojen tärkeimpiä tavoitteita. Oppituntimäärä on 102-162 tuntia vuodessa.

Työpajat

Työpajoihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa oppilas syventää perusopinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja valitsemallaan kuvataiteen tai kuvallisen median alueella.

Työpajoja järjestetään Kulttuurikeskus Orvokissa (Orvokkitie 15, Tikkurila), Myyrmäkitalossa (Paalutori 3, Myyrmäki), Kartanonkosken koululla (Tilkuntie 5, Pakkala), ja Lumossa (Urpiaisentie 14, Korso). Oppintuntien kesto on 3 x 45 min tai 4 x 45 min.

Arkkitehtuuri ja muotoilu

Arkkitehtuurin työpajassa opit arkkitehdin (ja muotoilijan) työmenetelmiä, pääpaino on kolmiulotteisessa rakentelussa. Pääset harjoittamaan mittakaavan tajua, testaamaan rakenteita, käyttämään eri materiaaleja ja oppimaan pienoismallirakentelua. Voimme kokeilla suunnittelua myös tietokoneiden avulla, perinteistä piirustustekniikaa unohtamatta. Tutustumme suunnittelun monen koon projekteihin kalusteesta kaupunkisuunnitteluun ja sisustussuunnittelusta rakennusarkkitehtuuriin. Päästä luovuuteesi liikkeella ja suunnittele kaikkea mahdollista ja välillä myös mahdototonta ja mielikuvituksellista! Työpaja toimii Tikkurilassa.

Ateljee 16-20-vuotiaille

Haluaisitko lisää aikaa ja työskentelytilaa omiin projekteihin? Ateljeetyöpaja on tarkoitettu 16-20-vuotiaille oppilaille, jotka opiskelevat jossakin syventävässä työpajassa ja haluavat työstää sen lisäksi omaa projektiaan lauantaisin klo 11-14.
Ateljeetyöpaja on yhteinen työhuone, jossa työskennellään itsenäisesti kullekin tutuilla työvälineillä, materiaaleilla ja tekniikoilla. Opettaja toimii työskentelyn tukijana.
Pajassa on vaihtuva opettaja. Työpajasta saa 50% alennuksen normaalihinnasta. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Kuvitus

Kehitteletkö mielelläsi tyyliteltyjä hahmoja? Haluatko kertoa kuvillasi tarinaa? Työpajassa voit piirtää ja maalata käsin ja digitaalisesti. Erilaiset kollaasitekniikat (leikkaaminen ja liimaaminen sekä erilaisten piirrosten ja maalausten yhdistely kuvankäsittelyohjelmalla) antavat mahdollisuudet töiden jatkotyöstöön. Monenlaiset tekstit (kertomukset, laulun sanat) ja julkaisuympäristöt (seinäkalenteri, fantasiapelin esittelykuva, lehden nuortenpalsta) luovat kuvanteolle kiinnostavan lähtökohdan. Yksittäisiä kuvia tehdessäsi ja pieniä kokonaisuuksia kuvittaessasi saat samalla tilaisuuden kehittää omaa persoonallista kuvantekotyyliäsi. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Laaja kuvataide

Oletko kiinnostunut opiskelemaan monipuolisesti kuvallista ilmaisua eri tekniikoita käyttäen?
Työpajassa opiskellaan kuvataiteen eri alueita, kuten piirustus ja maalaus, keramiikka, eri painomenetelmät, rakentelu ja mediataidot.
Työpaja toimii Tikkurilassa, Korsossa, Kartanonkoskella ja Myyrmäessä.

Mediataide

Mediataiteen työpajassa tutustutaan laajasti videotaiteen, animaation, sarjakuvan, valokuvan, digitaalisen kuvankäsittelyn, performanssin, installaatiotaiteen ja kulttuurihäirinnän menetelmiin. Tekoprosessit ovat tutkivia, joiden tavoitteena on löytää oppilaan omin työskentelytapa ja tekniikka, jonka kautta voi tarkastella nykytaidetta ja ympäröivää yhteiskuntaa. Mediataiteen työpaja ei edellytä aiempia opintoja teknisien välineiden avulla. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Muotoilu, muoti ja tekstiilitaide

Tule suunnittelemaan koruja esim. 3d – tulostimella, tuunaamaan vaatteita, kuvioimaan kangasta: painaminen, vahabatiikki, maalaus, etsaus, värjäys, shibori.
Tule kehittämään omaa ilmaisua taidetekstiileissä. Työpaja toimii Myyrmäessä.

Naamio- ja nukke

Työpajassa tutustutaan naamioiden ja taidenukkien kiehtovaan maailmaan. Vuoden aikana opitaan tekemään omaperäisiä hahmoja erilaisista materiaaleista yhdistellen kolmiulotteista työskentelyä ja maalaamista. Mikäli olet kiinnostunut kädentaitojen harjoittamisesta kiireettömässä ilmapiirissä, on tämä työpaja juuri sinua varten. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Peliohjelmointi 2.0 ja 3D -työskentely

Kiinnostaako 3D printtaaminen? Haluatko ohjelmoida visuaaleja, tehdä yksinkertaisia animaatioita ja muokata videota? Myös pelit ja interaktiiviset taideteokset kiinnostavat sinua? Työpajassa perehdytään tietokoneeseen työvälineenä interaktiivisen taiteen luonnissa, sekä opetellaan 3D-mallinnuksen perusteet. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Peliohjelmoinnin ja peligrafiikan alkeet

Kiinnostaako pelien tekeminen? Haluatko oppia ohjelmoinnin ja peligrafiikan tekemisen alkeita? Työpajassa tutustumme tietokonepelien tekemiseen tutkimalla hittipelejä ja suunnittelemalla niiden pohjalta omat versiomme grafiikoineen. Lähdemme liikkeelle alkeista hyödyntäen yksinkertaista ohjelmointikieltä, mutta lukuvuoden lopulla siirrymme jo omien pelien suunnitteluun ammattimaiseen kehitysympäristöön! Työpaja toimii Tikkurilassa.

Piirustus ja maalaus

Työpajassa tutustutaan akvarelli, -akryyli ja öljymaalaukseen sekä erilaisiin piirustustekniikoihin. Myös näyttelykäynnit ja tutustuminen taiteen historiaan ja nykytaiteen ilmiöihin kuuluvat työpajan ohjelmaan. Työpaja toimii Tikkurilassa, Korsossa ja Myyrmäessä.

Piirustus, maalaus ja taidegrafiikka

Työpajassa tutustutaan erilaisiin maalaus- ja piirustustekniikoihin. Tämän ohella on mahdollista kokeilla myös taidegrafiikan tekniikoita. Myös näyttelykäynnit kuuluvat työpajan ohjelmaan. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Sarjakuva

Kiinnostaako sarjakuvailmaisu? Sarjakuva työpajassa tutustumme sarjakuvan kieleen ja piirrosvälineisiin, sekä erilaisiin tekniikoihin. Opiskelemme sarjakuvien tekemisen lisäksi skannauksen ja viimeistelyn tietokoneella aina painettavaan muotoon asti. Teemme omia sarjakuvia innostavien tehtäväesimerkkien kautta, mutta keskitymme etsimään jokaisen omaa kädenjälkeä ja tarinankerronnan tapaa. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Savityö

Muovailetko mielelläsi savea? Keramiikan työpajassa muotoillaan veistoksia, esineitä ja kohokuvia erilaisista savista.
Työskentelyssä kehitetään saven käsittelytaitoja ja tutustutaan uusiin pinnankäsittely- ja koristelumenetelmiin väreillä ja lasitteilla. Työpajassa on myös mahdollisuus kokeilla saviastian valmistamista dreijaamalla tai kipsimuotin avulla. Työpaja toimii Myyrmäessä.

Valokuva

Pidätkö valokuvauksesta? Haluatko oppia ilmaisemaan itseäsi valokuvan keinoin?
Työpajassa etsimme omaa ilmaisua erilaisten tehtävien kautta sekä harjoittelemme valokuvauksen teknisiä perustaitoja. Vierailemme näyttelyissä, teemme kuvausretkiä sekä tutustumme yhdessä erilaisten valokuvaajien ja valokuvataiteilijoiden töihin. Työskentelemme pääosin digitaalisen valokuvan parissa mutta kokeilemme myös kiehtovia vanhoja valokuvauksen menetelmiä. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Lopputyö

Opiskelija voi tehdä lopputyön täytettyään 16 vuotta ja opiskeltuaan vähintään kolme vuotta työpajoissa. Lopputyö on itsenäisen työskentelyn näyte, jonka laajuus on 60 tuntia.

Lopputyöntekijöiden osallistuminen koulun järjestämiin lopputyöinfotilaisuuksiin on pakollista.

Lopputyöhön kuuluu: teos tai teossarja, työkirja eli portfolio työskentelystä ja itsearviointi, näyttely tai muu julkinen esitys. Lopputyö arvioidaan sekä sanallisesti että pistemäärillä 1-5. Lopputyön arvioijia on vähintään kaksi.

Lopputyön ohjaus- ja tarkastusmaksu on 50 euroa.

Tutustu lopputyösuunnitelmaan ja ohjeisiin.

Opintojen arviointi

Perus- ja syventävissä opinnoissa oppilas saa vuosittain kirjallisen arvioinnin opettajaltaan. Perusopintojen päättyessä oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen ja opettajan kirjallisen arvioinnin opinnoistaan ja vapaaehtoisesta portfoliostaan.

Syventävien opintojen päätteeksi oppilas voi halutessaan tehdä lopputyön. Se sisältää teoksen, portfolion ja siihen liittyvän itsearvioinnin. Lopputyöstä hän saa numeroarvosanan ja kirjallisen kuvauksen osaamisestaan vähintään kahdelta arvioijalta.

Opintojensa päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen. Jos opinnot keskeytyvät ennen lopputyön tekemistä, oppilas saa pyydettäessä osallistumistodistuksen.

Lisätietoa opetustoiminnasta

Kuvataidekoulun opetus perustuu Opetushallituksen vahvistamiin taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (39/011/2002). Opetussuunnitelma on laadittu siten, että siinä huomioidaan oppilaan kulloinenkin ikä- ja kehitysvaihe. Laajan oppimäärän laskennallinen kokonaistuntimäärä on yhteensä 1300 oppituntia. Laajaan oppimäärään ei lueta varhaisiän opintoja. Tutustu opetussuunnitelmaan.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter