Opetus

Oppiminen on erilaista eri ikäisille. Alle kouluikäisille opetus on leikinomaista. Perusopintotasolla hankitaan kuvataiteen perustiedot ja -taidot, ja syventävissä opinnoissa itsenäistytään taiteentekijänä.

Opettaminen tapahtuu ryhmissä joissa on tavallisesti 12-14 oppilasta. Varhaisiän- ja perusopinnoissa ryhmä koostuu joko samanikäisistä tai kahden ikäryhmän oppilaista. Syventävissä työpajoissa ikäjakauma on suurempi. Ryhmät kokoontuvat iltapäivisin ja iltaisin. Vuosituntimäärä on jaettu 34 opintoviikolle.

Varhaisiän opinnot (5-6v)

Varhaisiän opinnot ovat leikinomaista, lapsen mielikuvitukseen vetoavaa toimintaa. Toiminnassa tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä kuvia. Oppituntimäärä on 34-68 tuntia vuodessa.

Perusopinnot (7-12v)

Perusopintojen aikana oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin kuvallisen ilmaisun keinoihin ja tekniikoihin. Opintojen loppuvaiheessa hänelle on jo kehittynyt valmiuksia omaan, persoonalliseen ilmaisutapaansa ja itsenäiseen otteeseen aiheiden käsittelyssä. Oppituntimäärä on 68-102 tuntia vuodessa.

Tarjoamme perusopintotasoisesti 7-12-vuotiaille myös arkkitehtuuri- ja rakenteluryhmää. Ryhmässä rakennellaan erilaisia materiaaleja käyttäen ja tutustutaan arkkitehtuuriin.

Teemme yhteistyötä Vantaan Tanssiopiston kanssa tarjoamalla myös kuvatanssi ryhmiä 5-6-vuotiaille ja 7-vuotiaille. 5-6-vuotiaiden ryhmät ovat varhaisiän opintoja, tunnin kesto on 75 minuuttia. Tunnit jakautuvat taiteen tekemiseen, jolloin tehdään esimerkiksi tanssiesitykseen sopivia lavasteita ja muuta rekvisiittaa. Toinen osa tunneista keskittyy tanssiin, jolloin suunnitellaan koreografia ja harjoitellaan tanssia sujuvaksi.

Syventävät eli työpajaopinnot (13-20v)

Opinnoissa tutustutaan vuosi kerrallaan kuvataiteen eri menetelmiin. Omaan ilmaisuun ja itsenäiseen ajatteluun rohkaiseminen ovat työpajaopintojen tärkeimpiä tavoitteita. Oppituntimäärä on 102-162 tuntia vuodessa.

Opintojen arviointi

Perus- ja syventävissä opinnoissa oppilas saa vuosittain kirjallisen arvioinnin opettajaltaan. Perusopintojen päättyessä oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen ja opettajan kirjallisen arvioinnin opinnoistaan ja vapaaehtoisesta portfoliostaan.

Syventävien opintojen päätteeksi oppilas voi halutessaan tehdä päättötyön. Se sisältää teoksen, portfolion ja siihen liittyvän itsearvioinnin. Päättötyöstä hän saa numeroarvosanan ja kirjallisen kuvauksen osaamisestaan vähintään kahdelta arvioijalta.

Opintojensa päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen. Jos opinnot keskeytyvät ennen päättötyön tekemistä, oppilas saa osallistumistodistuksen.

Päättötyö

Opiskelija voi tehdä vapaaehtoisen päättötyön täytettyään 16 vuotta ja opiskeltuaan vähintään kolme vuotta työpajoissa. Päättötyö on itsenäisen työskentelyn näyte, jonka laajuus on 160 tuntia.

Päättötyöntekijöiden osallistuminen koulun järjestämiin päättötyöinfotilaisuuksiin on pakollista.

Päättötyöhön kuuluu: teos tai teossarja, työkirja eli portfolio työskentelystä ja itsearviointi, näyttely tai muu julkinen esitys. Päättötyö arvioidaan sekä sanallisesti että pistemäärillä 1-5. Päättötyön arvioijia on vähintään kaksi.

Päättötyön ohjaus- ja tarkastusmaksu on 50 euroa.

Tutustu päättötyösuunnitelmaan ja ohjeisiin.

Lisätietoa opetustoiminnasta

Kuvataidekoulun opetus perustuu Opetushallituksen vahvistamiin taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (39/011/2002). Opetussuunnitelma on laadittu siten, että siinä huomioidaan oppilaan kulloinenkin ikä- ja kehitysvaihe. Laajan oppimäärän laskennallinen kokonaistuntimäärä on yhteensä 1300 oppituntia. Laajaan oppimäärään ei lueta varhaisiän opintoja. Tutustu opetussuunnitelmaan.

Työpajat

Työpajat ovat valinnaisia ja niihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa oppilas syventää perusopinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja valitsemallaan kuvataiteen tai kuvallisen median alueella.

Työpajoja järjestetään Kulttuurikeskus Orvokissa (Orvokkitie 15, Tikkurila), Myyrmäkitalossa (Paalutori 3, Myyrmäki), Kartanonkosken koululla (Tilkuntie 5, Pakkala) ja Lumossa (Urpiaisentie 14, Korso). Oppintuntien kesto on 3 x 45 min tai 4 x 45 min.

Työpajatarjonta lukuvuonna 2016-2017 on saatavilla myös ladattavana esitteenäpdf, 529 kb.

Arkkitehtuuri ja muotoilu

Kiinnostaako rakentelu sinua? Työpajassa tutkitaan muotoja, rakenteita ja tiloja. Työpajassa tutustutaan arkkitehdin ja muotoilijan työmenetelmiin kuten idean luonnosteluun ja piirtämiseen, pienoismallien rakenteluun ja esineen muotoiluun - fantasiaa unohtamatta! Työpaja toimii Tikkurilassa.

Digitaalinen kuvankäsittely ja valokuvaus

Haluatko muovata valokuviasi, piirroksiasi tai maalauksiasi digitaalisin keinoin? Työpajassa tutustutaan kuvankäsittelyn perusteisiin ja ilmaisukeinoihin Photoshop-ohjelman avulla. Käyttögrafiikan suunnittelu eli kuvan ja tekstin sommittelu mainonnassa, julisteissa ja pakkauksissa kuuluvat myös työpajan sisältöihin. Työpaja toimii Tikkurilassa ja Myyrmäessä.

Keramiikka

Muovailetko mielelläsi savea? Työpajassa muotoillaan veistoksia, esineitä ja kohokuvia erilaisista savista. Työskentelyssä kehitetään saven käsittelytaitoja ja tutustutaan uusiin pinnankäsittely- ja koristelumenetelmiin väreillä ja lasitteilla. Työpajassa on mahdollisuus kokeilla saviastian valmistamista dreijaamalla ja kipsimuotin avulla. Työpaja toimii Tikkurilassa ja Myyrmäessä.

Naamio- ja nukke

Työpajassa tutustutaan naamioiden ja taidenukkien kiehtovaan maailmaan. Vuoden aikana opitaan tekemään omaperäisiä hahmoja erilaisista materiaaleista yhdistellen kolmiulotteista työskentelyä ja maalaamista. Mikäli olet kiinnostunut kädentaitojen harjoittamisesta kiireettömässä ympäristössä, on tämä työpaja juuri sinua varten. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Kuvataide ja nykytanssi

Pidätkö sekä tanssimisesta että kuvan teosta? Haluatko ilmaista itseäsi monin eri tavoin? Työpajassa opiskellaan kuvataidetta ja tanssia yhdessä ja erikseen. Samaa asiaa tarkastellaan eri näkökulmista kuvan tekemisen ja liikkeen kautta. Kuvataidetta opiskellaan monipuolisesti eri tekniikoin. Perinteiset kuvailmaisukeinot, kuten maalaus ja piirustus, sekä uudemmaan mediataiteen työtavat ovat käytössä. Tanssitunneilla tutustutaan nykytanssiin, improvisaatioon ja tanssi-ilmaisuun. Vuosittain tehdään 1-2 esitystä, joissa visuaalisuus on oleellinen tekijä. Työpaja kokoontuu kaksi kertaa viikossa ja se toteutetaan yhteistyössä Vantaan Tanssiopiston kanssa. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Kuvitus

Kehitteletkö mielelläsi tyyliteltyjä hahmoja? Haluatko kertoa kuvillasi tarinaa? Työpajassa voit kokeilla ja käyttää erilaisia tekniikoita: piirtää, maalata, tehdä kollaasia tai vaikkapa muovata vahasta. Kuvankäsittelyohjelma antaa loputtomat mahdollisuudet töiden jatkotyöstöön. Erilaiset tekstit (kertomukset, laulun sanat...) ja julkaisuympäristöt (seinäkalenteri, fantasiapelin esittelykuva, lehden nuortenpalsta) luovat kuvanteolle kiinnostavan lähtökohdan. Yksittäisiä kuvia tehdessäsi ja pieniä kokonaisuuksia kuvittaessasi saat samalla tilaisuuden kehittää omaa persoonallista kuvantekotyyliäsi. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Piirustus ja maalaus

Kaipaatko syventymistä piirtämiseen ja maalaamiseen, rohkaisua ja tukea kokeiluun ja ilmaisusi kehittämiseen? Työpajassa tutustutaan akvarelli-, akryyli- ja öljymaalaukseen sekä erilaisiin piirustustekniikoihin. Myös näyttelykäynnit ja tutustuminen taiteen historiaan ja nykytaiteen ilmiöihin kuuluvat työpajan ohjelmaan. Työpaja toimii Tikkurilassa, Myyrmäessä ja Korsossa.

Piirustus ja taidegrafiikka -omaa viivaa etsimässä

Hei piirtäjä! Haluatko syventää piirustustaitojasi ja oppia tekemään kuvia taidegrafiikan keinoin? Työpajassa harjoitellaan erilaisia piirustustekniikoita ja opitaan tekemään painettuja ja vedostettuja kuvia taidegrafiikan eri menetelmillä. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Sarjakuva

Haluatko kehitellä omia sarjakuvahahmoja ja kertoa tarinoita? Työpajassa opit tekemään kuvakäsikirjoituksen oman idean pohjalta, pohtimaan juonen kuljetusta ja tarinan käänteitä, kehittelemään mielenkiintoisia ruutusommitelmia ja piirtämään puhtaaksi valmiin sarjakuvan. Työpaja toimii Tikkurilassa ja Myyrmäessä.

Valokuva

Pidätkö valokuvauksesta? Haluatko oppia ilmaisemaan itseäsi valokuvan keinoin? Työpajassa etsimme omaa ilmaisua erilaisten tehtävien kautta sekä harjoittelemme valokuvauksen teknisiä perustaitoja. Vierailemme näyttelyissä, teemme kuvausretkiä sekä tutustumme yhdessä erilaisten valokuvaajien ja valokuvataiteilijoiden töihin. Työskentelemme pääosin digitaalisen valokuvan parissa, mutta kokeilemme myös kiehtovia vanhoja valokuvauksen menetelmiä. Työpaja toimii Myyrmäessä.

Laaja kuvataide

Oletko kiinnostunut opiskelemaan monipuolisesti kuvallista ilmaisua eri tekniikoita käyttäen? Työpassa opiskellaan kuvataiteen eri alueita, kuten piirustus ja maalaus, keramiikka, eri painomenetelmät, rakentelu ja mediataidot. Työpaja toimii Tikkurilassa, Korsossa, Kartanonkoskella ja Myyrmäessä.

Peliohjelmointi ja pelihahmojen suunnittelu 1.0

Haluatko ohjelmoida oman tietokonepelin? Entä millainen olisi maailman paras pelihahmo? Tutustumme tietokonepelien tekemiseen. Käytämme nuorille tarkoitettua yksinkertaista ohjelmointikieltä, joka on helppo oppia. Mietimme myös, millainen on toimiva pelihahmo, ja suunnittelemme omamme. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Nykytaide

Nykytaide on oman aikamme taidetta. Se voi olla maalausta, kuvanveistoa, mediataidetta tai jotain aivan muuta. Vantaan kuvataidekoulu on jo kaksi kertaa osallistunut kansainväliseen nuorten taidenäyttely Eksperimentaan Tallinnassa. Tämän työpajan tähtäin on tulevassa vuoden 2017 näyttelyssä, johon Suomi osallistuu omalla osastollaan. Työpajalaiset voivat osallistua myös Eksperimenta-aiheiseen Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen yhteiseen leirikouluun Tampereella, johon Vantaalta valitaan 2-4 oppilasta. Työpajassa hyödynnetään sosiaalista mediaa. Erilaiset materiaalikokeilut ovat mahdollisia. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa työpajan sisältöön. Työpaja soveltuu parhaiten yli 14-vuotiaille, ja se toimii Tikkurilassa.

Tekstiilitaide

Oletko kiinnostunut tekstiilitaiteen kokeilevista tekniikoista ja materiaaleista? Haluatko tuunata vaatteita, tehdä laukkuja ja koruja? Työpajassa on mahdollisuus tutustua kankaanpainon, värjäyksen, kudonnan, kirjonnan ja punonnan työtapoihin. Tavoitteena on syventää mm. sommittelun ja värien käytön, suunnittelun ja ideoinnin taitoja. Työpaja toimii Tikkurilassa ja Myyrmäessä.