Tietoa oppilaille

Lukukausi 2017-2018

Syyslukukausi 21.8.-16.12.2017

Kevätlukukausi 8.1.-19.5.2018

Syysloma viikolla 42 (16.-20.10.)

Talviloma viikolla 8 (19.-23.2.)

Arkipyhien aattoina tunnit pidetään normaalisti. Arkipyhille sattuvat tunnit pidetään opettajan ilmoittamana päivänä. Arkipyhiä ovat: 4.11., 6.12., 30.3., 2.4., 1.5., ja 10.5.

Lukuvuoden 2017-2018 lukujärjestys.

Lukuvuoden 2017-2018 opinto-opas

Työpajat

Työpajoihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa oppilas syventää perusopinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja valitsemallaan kuvataiteen tai kuvallisen median alueella.

Työpajoja järjestetään Kulttuurikeskus Orvokissa (Orvokkitie 15, Tikkurila), Myyrmäkitalossa (Paalutori 3, Myyrmäki), Kartanonkosken koululla (Tilkuntie 5, Pakkala), sekä Lumossa (Urpiaisentie 14, Korso). Oppitunnin kesto on 3 x 45 min tai 4 x 45 min, ja opetusta on kerran viikossa.

Lue työpajakuvaukset Opetus osiosta.

Jatkoilmoittautuminen

Kuvataidekoulussa jo opiskelevien oppilaiden jatkoilmoittautuminen seuraavan lukuvuoden opintoihin on maaliskuussa. Jatkoilmoittautumislomakkeet lähetetään koteihin.

Jos olet hukannut lomakkeen, voit tulostaa, täyttää ja palauttaa sen ryhmäsi opettajalle tai koulun toimistoon, os. Orvokkitie 15, 01300 Vantaa.

Jatkoilmoittautumiskaavake lukuvuodelle 2018-2019.

Todistukset

Oppilaan keskeyttäessä perus- tai syventävät opintonsa, hän saa pyydettäessä osallistumistodistuksen, jossa näkyvät kaikki kuvataidekoulussa suoritetut opinnot.

Perusopintojen päättötodistus annetaan noin 12-vuotiaana, jos oppilas on opiskellut vähintään kolme lukuvuotta.

Syventävien opintojen päättyessä lopputyön tehneelle opiskelijalle annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen päättötodistus.

Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Kodin ja kuvataidekoulun välinen luottamus ja yhteistyö ovat ensiarvoisen tärkeitä lapsen hyvinvoinnin kannalta. On hyvä kertoa omalle opettajalle tai rehtorille, jos lapsella on jokin sellainen diagnoosi, joka on syytä ottaa huomioon opetuksessa.

Taiteen perusopetuksessa tarvitaan keskittymis- ja ryhmätyötaitoja. Jotta lapsi pystyisi täysipainoisesti osallistumaan opetukseen, saattaa vanhemman mukanaolo tunneilla olla välttämätöntä. Ryhmissämme ei ole säännöllisesti käytettävissä kouluavustajaa.

Avoimet ovet

Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan lapsensa työskentelyä. Vierailusta on hyvä sopia etukäteen oman opettajan kanssa.

Alennukset lukukausimaksuihin

Maksuhuojennus

Maksuhuojennusta voi hakea vähävaraisuuden perusteella yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Hakukaavakkeita saa pyynnöstä kuvataidekoulun toimistosta tai sen voi tulostaa tästä. Maksuhuojennusta ei myönnetä varhaisiän (5-6v) opinnoista.

Syksyllä aloittavien uusien oppilaiden ja jatkavien oppilaiden tulee palauttaa maksuhuojennushakemus liitteineen viimeistään 8.9.2017 klo 16 mennessä Vantaan kaupungin kirjaamoon, os. Asematie 7, 01300 Vantaa .

Kevään maksuhuojennuksia on oikeutettuja hakemaan kesken syyskauden aloittaneet ja kevätkauden alussa aloittavat uudet oppilaat. Maksuhuojennushakemus liitteineen viimeistään 19.1.2018 klo 16 mennessä Vantaan kaupungin kirjaamoon, os. Asematie 7, 01300 Vantaa.

Sisaralennus

Sisaralennusta (50%) voi hakea Vantaan kuvataidekoulussa/Vantaan musiikkiopistossa opiskelevalle kolmannelle tai sitä useammalle saman perheen lapselle. Sisaralennusta voi hakea vapaamuotoisesti, mieluiten sähköpostitse. Hakemuksessa pitää mainita lasten nimet ja oppilaitokset, joissa he opiskelevat.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter