Soiton- ja laulunopetus

Musiikkiopistossa saat soiton- ja laulunopetusta sekä yksityis- että yhteismusisointitunneilla.
Lisäksi osallistut opetussuunnitelman mukaisesti musiikin perusteiden opiskeluun. Opintoihin kuuluu myös kotiharjoittelu.
Perusopetuksen lukukausimaksu on 330 €*, pariopetuksessa 180 €*. Opetukseen haetaan valintatestin kautta.

Soitonopetus

Opiskelu aloitetaan yleensä 6–16 –vuotiaana. Voit valita soittimesi seuraavista:

• piano, kitara, harmonikka, kantele, urut, cembalo, harppu, lyömäsoittimet

• jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso

• puupuhaltimet: nokkahuilu, huilu, klarinetti, oboe, fagotti

• vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, tuuba

Laulunopetus

Klassisen laulun opiskelun voi aloittaa 16–30 –vuotiaana. Valmennusryhmässä voi aloittaa 12–15 -vuotiaana. Valmennuksen lukukausimaksu 180 e.

Pop&jazz

Pop&jazz-soittimilla aloittavat oppilaat soittavat ja laulavat heti myös yhtyeissä sekä osallistuvat musiikin perusteiden opetukseen.
Voit valita pääaineesi seuraavista:

• sähkökitara, sähköbasso, piano, rummut, saksofoni

• pop&jazz-laulu (12–30 v.)

Musiikin perusopinnot kestävvvät aloitusiästä riippuen enintään 7–9 vuotta, laulajilla 4 vuotta. Suoritettuaan perustason opinnot oppilas saa perustason päättötodistuksen.

Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa syventäviin musiikkiopistotason opintoihin, jotka antavat valmiudet ammattiopintoihin. Suoritettuaan opetussuunnitelman mukaiset opinnot oppilas saa musiikkiopiston päättötodistuksen.

Hae soiton- ja laulunopetukseen

Soiton- ja laulunopetukseen pääset valintatestin kautta. Valintatestissä laulat yhden laulun, esim. tutun lastenlaulun. Jos olet soittanut aiemmin, voit myös soittaa jonkin pienen kappaleen. Muilta osin testiin ei tarvitse valmistautua.Testissä katsotaan soveltuvuutta musiikkiopiston opintoihin. Sinut ohjataan testin perusteella joko yksilöopetukseen, pariopetukseen tai musiikkivalmennukseen.

Testi ei vaadi ennakkovalmentautumista; se sisältää toistoon perustuvan musikaalisuustestin sekä musiikin hahmotuskyvyn ja motoriikan testausta. Aloittavalta ei edellytetä aikaisempia musiikinopintoja.

Valintatestiin ilmoittaudutaan keväisin sähköisellä ajanvarauksella. Testit ovat toukokuussa Vantaan musiikkiopistolla osoitteissa Lummetie 4 (Tikkurilan kirjastotalo) ja Patotie 2 (Myyrmäki), sekä pop&jazz-opetus Myyrmäessä ja Simonkallion koululla osoitteessa Simonkalliontie 1.
Oppilasvalinnat tehdään juhannukseen mennessä, jonka jälkeen jokaiselle hakijalle lähetetään kirje kotiin. VMOesite2017

Lukukausimaksut

Syyslukukausi 17 opetusviikkoa ja kevätlukukausi 18 -viikkoa
Perusopetus (pääaine, mupe ja yhteismusisointi) 330 €
Sivuaine, 30 min/vk 205 €

Musiikin perusteiden opetus

Musiikin perusteiden (mupe) opiskelu kuuluu musiikkiopisto-opintoihin. Mupe-aineiden opiskelu tukee oppilaan instrumenttiopintoja ja kehittää musiikillisia valmiuksia kuten musiikin tuntemusta sekä kykyä lukea, kirjoittaa ja hahmottaa musiikkia. Mupe-tunneilla lauletaan, soitetaan ja tehdään kirjallisia harjoituksia. Oppilaat saavat ohjausta myös oman musiikin tekemisessä. Kursseihin voi sisältyä esimerkiksi työpajoja ja konserttikäyntejä, ja opetusta voidaan järjestää myös periodisesti. Opintojen eteneminen ja onnistuminen edellyttävät läsnäoloa tunneilla sekä annettujen tehtävien tekemistä.

Milloin aloitan mupe-opinnot

Mupe-opinnot aloitetaan sinä vuonna kun oppilas täyttää 10 vuotta.

Montako vuotta opinnot kestävät

Perustason opinnot kestävät 4–5 vuotta ja opinnot on suoritettu, kun oppilas on suorittanut musiikin perusteet 3:n ja musiikkitiedon peruskurssin. Musiikkiopistotason opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista (musiikin perusteet mo) ja syventävistä (valinnaisista) opinnoista.

Voinko hyödyntää koulun mupe-tunnit

Musiikkiluokkalaisille ja musiikkilukiolaisille mupe-opetusta järjestetään usein koulun puitteissa. Koulussa suoritettujen kurssien ja musiikkiopiston kurssien sisällöllinen vastaavuus ja hyväksymiskäytäntö tulee aina tarkistaa etukäteen opettajilta sekä koululla että musiikkiopistolla.

Oppilailta peritään 5 € materiaalimaksu, mikäli tunneilla ei käytetä oppikirjaa.

Soittimet

Jokainen oppilas tarvitsee itselleen oman soittimen. Opettajat neuvovat soittimen hankinnassa. Musiikkiopistolta voi vuokrata orkesterisoittimia lukukaudeksi kerrallaan. Pianisteilla on oltava piano kotona (sähköurut tai keyboard eivät sovellu).

Musiikkiluokkalaisten soitonopetus

Musiikkiluokille hakeutuvat voivat hakemisen yhteydessä ilmoittaa kiinnostuksen musiikkiopiston opintoihin. Aurinkokiven, Hämeenkylän, Mikkolan, Simonkallion ja Ylästön koulujen musiikkiluokkatesti toimii myös musiikkiopiston valintatestinä. Musiikkiluokkalaiset ohjataan joko yksilö- tai pariopetukseen. Opetamme mahdollisuuksien mukaan oppilaan omalla koululla.
Perusopetuksen lukukausimaksu on 330 € ja pariopetuksen lukukausimaksu on 180 € / lukukausi. Opetukseen haetaan valintatestien kautta.

Simonkallion ja Mikkolan koulut edellyttävät orkesterisoitinta.

Soittavat sisarukset

Ajankohtaista

Instagram

Twitter