Musiikkiopiston palvelut

Opetuspalveluiden lisäksi musiikkiopisto tarjoaa oheispalveluita niin musiikkiopiston kuin kuntalaisten käytettäviksi. Musiikkiopistolla on Tikkurilassa kaksi konserttisalia, joihin voi räätälöidä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Lisäksi vuokraamme soittimia, myymme opiston äänitteitä ja pidämme yllä pientä käytettyjen soitinten myyntipalstaa.

Lummesali

Lummesali sijaitsee Vantaan musiikkiopiston osoitteessa Lummetie 4, Tikkurilan kirjaston talo. Se on ensisijaisesti Vantaan musiikkiopiston opetus- ja konserttitoiminnan käytössä. Salia voi vuokrata vain kuluvalle lukukaudelle. Näyttelytoimintaan vuokrataan vain opiston loma-aikoina.

Vantaan kaupungin yksiköt voivat varata salin käyttöönsä maksutta. Vantaalaiset taiteen perusopetuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset saavat Lummesalin maksutta käyttöönsä kerran lukuvuodessa. Salia on mahdollista vuokrata ulkopuoliseen käyttöön musiikkiopiston loma-aikoina, erityisesti joulu- ja kesälomalla, mutta vapaita aikoja voi tiedustella muinakin aikoina.

Orvokkisali

Orvokkisali sijaitsee Kulttuurikeskus Orvokissa, os. Orvokkitie 15.

Soitinvuokraus

Musiikkiopisto vuokraa soittimia oppilailleen lukuvuodeksi kerrallaan. Neuvottele soittimesta ensin opettajan kanssa. Ulkopuoliset voivat vuokrata soittimia, mikäli niitä on vapaana. Soittimia voi vuokrata myös tilapäistarpeeseen.

Vuokrattavat soittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, tuuba ja harmonikka.
Hakemuslomakkeen voi tulostaa alta ja palauttaa osoitteeseen Lummetie 4, 01300 Vantaa tai sähköpostitse musiikkiopisto@vantaa.fi.

Vuokraaja (alaikäisen vuokraajan huoltaja) allekirjoittaa soittimen saadessaan vuokrasopimuksen, jonka ehtoja hän sitoutuu noudattamaan. Sopimukseen kirjataan soittimen sen hetkinen kunto. Musiikkiopisto vastaa soittimien perushuollosta. Kuitenkin esim. jousisoittimien kielet lainaaja hankkii tarvittaessa itse. Vuokraaja on vastuussa soittimen kunnosta ja kustannuksista, mikäli esim. hänen huolimattomuutensa vuoksi soitin vahingoittuu, katoaa tai varastetaan.

Hinnat

Soitinvuokramaksu on soittimen arvosta riippuen 60–200 € vuodessa, yleisin maksu on n. 70 € vuodessa. Maksu peritään lukuvuosittain. Mikäli vuokraaja vaihtaa vuokrasoittimensa vastaavaan, mutta erikokoiseen soittimeen kesken lukukauden, maksaa hän tarvittaessa vain soitinten vuokrausmaksun erotuksen.
Lisäksi on joitakin arvokkaita soittimia, joita annetaan musiikkiopiston opiskelijoiden käyttöön hakemuksesta enintään kahdeksi lukuvuodeksi. Lainaus on maksutonta oppilaille jotka tarvitsevat jotakin erikoissoitinta käyttöönsä esim. musiikkiopiston orkesterissa tai yhtyeessä.

Säännöt

  • Soitin vuokrataan lukuvuodeksi kerrallaan. Saman soittimen voi vuokrata enintään kahdeksi lukuvuodeksi, ellei soittimen kohdalla ole toisin määritelty. Vuokrausta voidaan jatkaa vuodella eteenpäin, jos opettaja tarkastettuaan soittimen puoltaa vuokrauksen jatkamista. Opettaja hyväksyy soitinvuokrauksen jatkosopimuksen, joka tulee vuoden vuokran jälkeen.
  • Soitin palautetaan viimeistään vuokra-ajan päättymisviikolla. Soitin on palautettava välittömästi, jos vuokraaja lopettaa tai keskeyttää opintonsa musiikkiopistossa. Soitin palautetaan saantihetkellä olleessa kunnossaan, ja ennen palauttamista opettaja tarkastaa soittimen kunnon.
  • Soittimia ei ole vakuutettu joten vuokraaja vastaa hänen käyttöönsä luovutetusta soittimesta sen täyteen arvoon saakka. Vuokraaja on velvollinen vakuuttamaan vähintään 840 € arvoiset soittimet lainauksen ajaksi. Vähempiarvoiset soittimet sisältyvät yleensä vuokraajan kotivakuutukseen. Vakuutuskirjasta on toimitettava kopio.
  • Pääsääntönä on, että soittimia ei saa viedä ulkomaille. Erityistapauksista voidaan kuitenkin neuvotella erikseen. Ellei kyseessä ole musiikkiopiston toimintaan liittyvä ulkomaanmatka, vakuuttaa vuokraaja soittimen matkan ajaksi.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter