Tietoa opiskelusta

Tänne on koottu musiikinopiskeluun liittyvää käytännön tietoa.

Priimi

Elokuun alussa kotiin tulee postissa Priimi-lehti, jossa on listat mupe-ryhmistä ja yhteismusisoinnista sekä tuntien sopimisesta ja opettajien yhteystiedot. SÄILYTÄ Priimi koko lukuvuoden ajan.

Oppilaan opas

Lukukausimaksut

Lukukausimaksu laskutetaan kahdessa erässä syksyllä loka-marraskuussa ja keväällä helmi-maaliskuussa. Varhaisopetus laskutetaan yhdessä erässä. Mahdolliset maksuhuomautukset ja maksamattomat laskut siirtyvät perintätoimisto Intrum Justitialle.
Syyslukukausi 17 opetusviikkoa ja kevätlukukausi 18 -viikkoa.

 • Perusopetus, (pääaine, mupe ja yhteismusisointi) 330 €
 • Perusopetus, sivuaine, 30 min/vk 205 €
 • Soitinvalmennus, ryhmäopetus 180 €
 • Musiikkileikkikoulu, 45 min/vk 90 €
 • Musiikkileikkikoulu, 60 min/vk 115 €
 • Musiikkileikkikoulu, musiikkivalmennus: Karuselliopetus 240 €
 • Musiikkileikkikoulu, musiikkivalmennus: Minit-kuoro 90 €
 • Musiikkileikkikoulu, musiikkivalmennus: Rytmiikka 90 €
 • Avoin opetus, yksilöopetus 30, 45 tai 60 min/vko 500, 750 tai 1000€
 • Avoin opetus, soitinopetus 13 x 30 min 380€
 • Avoin opetus, pelkät musiikin perusteet 125 €
 • Avoin opetus, pelkkä kuoro tai orkesteri 100 €
 • Orkesteri- ja kuorotoiminta (solistista pääainetta opiskeleville maksuton)

Maksuhuojennukset

Huojennuskäytännön tarkoituksena on turvata ensisijaisesti vähävaraisten perheiden lasten musiikin harrastaminen. Taloudellista tilannetta arvioitaessa otetaan huomioon perheen maksukyky maksuhuojennushakemuksessa olevien ohjeiden mukaisesti.
Huojennus voidaan myöntää sekä perusopetuksen oppilaille että musiikkiluokkien soitonopetuksessa opiskeleville. Rehtori voi myöntää huojennusta lukukausimaksuista lukuvuodeksi kerrallaan.

Maksuhuojennushakemus on jätettävä 31.8.2017 mennessä Vantaan kaupungin kirjaamoon. Huojennusta haetaan lomakkeella, joka löytyy musiikkiopiston toimistosta sekä tulostettavana tiedostona alta. Mukaan tulee liittää lomakkeessa mainitut liitteet. Maksuhuojennusta haetaan joka vuosi lukuvuodeksi kerrallaan. Tammikuussa aloittaneet voivat hakea huojennusta tammikuussa.

Toimeentulotuki

Vähävarainen huoltaja voi hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea myös lasten harrastuksista aiheutuviin kustannuksiin. Tuen saamisen kriteereistä ja sen hakemiseen tarvittavista liitteistä saa tietoa sosiaalityöntekijöiltä.

Sisaralennus

Jos perheestä opiskelee useampi lapsi Vantaan musiikkiopistossa tai Vantaan kuvataidekoulussa, voi perheen kolmas lapsi saada 50 % alennuksen lukukausimaksuun. Sisaralennusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella osoitteeseen musiikkiopisto@vantaa.fi. Hakemukseen merkitään oppilaiden nimet, oppilaitokset ja osastot joilla opiskelevat.
Alennus ei koske varhaisopetuksen eikä avoimen osaston lukukausimaksuja. Lisätietoja antavat rehtori ja apulaisrehtori, ks. yhteystiedot.

Musiikkiopiston ulkopuolisten opiskelijoiden tasosuoritukset

Vantaan musiikkiopistossa voi suorittaa tasosuorituksia merkittyinä päivinä.
Tasosuoritusta varten täytetään tasosuorituspöytäkirja joka löytyy musiikkiopiston toimistosta sekä ladattavana ja tulostettavana alta. Pöytäkirja palautetaan musiikkiopiston toimistoon kuukautta ennen tasosuoristusta. Pöytäkirjassa tulee olla kaikki kohdat täytettyinä. Mukaan on liitettävä lisäksi laskutusosoite, puhelinnumero ja henkilötunnus (alle 18-vuotiaalta huoltajan henkilötunnus).

Joulu- ja toukokuun tasosuorituspäivät ovat tarkoitettu ensisijaisesti opiston omille oppilaille. Ulkopuolisia pianotasosuorituksia ei oteta toukokuun päiviin. Oppilas saa tasosuorituksestaan todistuksen. Lasku lähetetään tasosuorituksen jälkeen.

Hinnasto:
1-tasosuoritus 60 €
2-tasosuoritus 80 €
3-tasosuoritus 100 €
D-tasosuoritus 130 €
1-tasosuoritus laulu 60 €
2-tasosuoritus laulu 100 €
Musiikin perusteet: 1-2-tasosuoritus 30 €
Musiikin perusteet: päättösuoritukset 40 €

Tasosuorituksissa noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasosuoritusohjeita.

Huom! Pianonsoiton tasosuorituksissa noudatetaan VMO:n pianokollegion laatimaa versiota SML:n suosituksia. VMO/pianopdf, 103 kb

Opintojen keskeyttäminen

Opintojen keskeyttämistä perus- ja musiikkiopistotasolla anotaan jatkamisilmoituksen yhteydessä keväällä. Keskeytykseen tulee olla erittäin painava syy, esim. armeija, äitiysloma, opiskelu ulkomailla. Keskeyttämisestä olisi hyvä keskustella myös oman opettajan kanssa.
Kirjallisen ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja, ellei opiskelija ole täysi-ikäinen. Kätevintä on tehdä lopettamisilmoitus sähköpostilla musiikkiopisto@vantaa.fi.
Opintojen keskeyttäminen kesken lukuvuoden ei ole suotavaa.

Opintojen lopettaminen

Opintojen lopettamisesta ilmoitetaan jatkamisilmoituksen yhteydessä keväällä. Lopettamisesta olisi hyvä keskustella myös oman opettajan kanssa.
Mikäli oppilas ilmoittaa lopetuksesta jo lukukauden opetuksen alettua, hänen tulee tehdä lopettamisilmoitus kirjallisena, esim. sähköpostilla toimistoon musiikkiopisto@vantaa.fi. Kirjallisen ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja, ellei opiskelija ole täysi-ikäinen. Tällöin laskutamme yhden kuukauden lukukausimaksua vastaavan peruutusmaksun. Jos opintojen lopettaminen tapahtuu lukukausimaksujen laskuttamisen jälkeen, ei maksettua maksua palauteta.

Sairauden sattuessa

Oppilaan sairastuessa opettaja ei ole velvollinen korvaamaan tuntia. Jos opettaja sairastuu, korvataan tunti joko oman opettajan tai sijaisen pitämänä ryhmätuntina, säestysharjoituksena tai konserttikäyntinä. Jos opettaja sairastuu toisen kerran lukukauden aikana, korvataan tunti yksilötuntina. Ryhmäopetusaineissa pyritään saamaan sijainen, mutta aina se ei ole mahdollista lyhyellä varoitusajalla. Tällöin tunti jää pääsääntöisesti korvaamatta.

Kuulon suojaaminen

Musiikinopiskelijan on tärkeää kiinnittää huomiota kuulon suojaamiseen. Moni luulee, ettei tarvitse suojaimia, koska ei ole ongelmia kuulon kanssa. Kuulovaurio voi kuitenkin ilmetä hiipimällä.
Harjoittelussa tauotus on tärkeää. Myös harjoittelun kesto vaikuttaa melualtistumiseen. Akustisista soittimista kovimmat desibelit syntyvät lyömäsoittimista, rummuista ja puhaltimista. Seuraavaksi äänekkäimpiä ovat piano ja laulu.

Apteekin kertakäyttöisistä suojaimista, esim ear/kuusi on apua satunnaiseen tarpeeseen, kunhan ei poista niitä korvista kesken soiton. Oppilas voi hankkia omalla kustannuksellaan muotoon valetut suojaimet, esim Elacin-kuulosuojaimet. Musiikin opetuksessa pienin vaimennus, 9-15 desibeliä, on käyttökelpoisin ja riittävä.

Vuosisuunnitelma, esiintyminen ja kuunteleminen

Jokainen oppilas tekee opettajansa kanssa lukuvuoden alussa vuosisuunnitelman. Siihen kirjataan mm. tulevan vuoden tavoitteet. Lukuvuoden lopussa arvioidaan kuinka vuosi on sujunut ja ovatko tavoitteet toteutuneet. Oppilaan tulee esiintyä vähintään kahdesti lukuvuoden aikana. Esiintymisareena voi olla pieni luokkakonsertti, musiikki-ilta tai suurempi konsertti. Esiintyminen voi tapahtua myös projektissa tai tapahtumassa. Opettaja huolehtii siitä, missä oppilas esiintyy. On myös tärkeää kuunnella musiikkia. Erityisen tärkeää on käydä kuuntelemassa musiikkia livenä. Musiikkiopisto järjestää vuosittain lähes sata konserttia ja musiikki-iltaa. Lisäksi tiloissamme järjestetään useita huippukonsertteja. Mene siis rohkeasti kuuntelemaan – vaihtoehtoja riittää!

Soitinvuokraus

Soitinlainaamosta musiikkiopiston oppilas voi lainata itselleen soittimen tilapäistarpeeseen maksua vastaan ja sopimuksen puitteissa. Lainaamo palvelee myös avointa osastoa ja muita kuntalaisia.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter