Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Jos olet 17-29-vuotias maahanmuuttaja, voit opiskella suomea ja saada samalla suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen. Koulutukseen voidaan harkinnanvaraisesti ottaa myös vanhempia maahanmuuttajia.

Maahanmuuttajien perusopetus järjestetään Vantaan aikuisopistolla. Perusopetus koostuu kahdesta osasta: alku- ja päättövaiheesta. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää lukutaitovaiheen (tai osan siitä), mikäli opiskelijalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen.

Perusopetuksen päättötodistuksella voit osallistua yhteishakuun ja jatkaa opintoja toisen asteen koulutuksessa.

Lukuvuosi alkaa 10.8.2017.

Lisätietoa maahanmuuttajien perusopetuksesta: Charlotte Bärlund puh. 09 8392 1243, sähköposti: charlotte.barlund@vantaa.fi.

Alle 17-vuotiaat maahanmuuttajat osallistuvat tavalliseen perusopetukseen.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter