Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus

Pojat leikkimässä

Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, joka pyritään aina järjestämään samassa paikassa kuin esiopetus. Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskavatuksen tarve, jätetään erillinen varhaiskasvatushakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

1.8.2016 alkaen lapsella on esiopetuksen lisäksi oikeus varhaiskasvatukseen vain, jos molemmat huoltajat työskentelevät kokopäiväisesti tai opiskelevat päätoimisesti. Oikeuden esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen voi tämän lisäksi saada, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia. Tiedote esiopetusikäisen lapsen huoltajalle

Varhaiskasvatus on maksullista, mutta maksussa otetaan huomioon osallistuminen esiopetukseen. Hakemusta ei tarvitse tehdä, jos lapsi on jo ennen esiopetusta varhaiskasvatuksessa Vantaalla. Varhaiskasvatushakemus löytyy verkkoasioinnin sivuilta.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter