Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetuslaisia opettajan ympärillä

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Esiopetukseen on osallistuttava lukuvuonna 2018 – 2019 kaikkien kuusivuotiaiden (vuonna 2012 syntyneet). Lisäksi oikeus esiopetukseen on niillä seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Esiopetus on perheille maksutonta ja siihen sisältyy päivittäinen ateria.

Ohjeet ilmoittautumiseen

Asun Vantaalla

Vantaalla esiopetukseen ilmoittaudutaan vuosittain tammikuussa ilmoittautumisaikana. Lukuvuoden 2018–2019 esiopetukseen ilmoittautumisaika on 8.–26.1.2018. Esiopetukseen voi ilmoittautua sähköisesti tai paperisella ilmoittautumislomakkeella myös ilmoittautumisajan jälkeen. Sähköistä ilmoittautumista varten tarvitaan pankin verkkotunnukset tai sähköinen henkilökortti. Sähköinen ilmoittautumislomake löytyy tämän sivun oikeasta sivupalkista tai klikkaamalla yläpalkista "Asioi verkossa".

Ilmoittautumislomakkeita voi tulostaa paperisena internetistä verkkoasioinnin sivuilta ja niitä saa myös päiväkodeista. Paperiset ilmoittautumislomakkeet palautetaan mihin tahansa päiväkotiin tai lähetetään varhaiskasvatustoimistoon osoitteeseen: Varhaiskasvatus, Esiopetukseen ilmoittautuminen, PL 313, 01301 Vantaa.

Olen muuttamassa Vantaalle

Vantaalle kesken lukuvuotta muuttavat voivat ilmoittautua esiopetukseen sähköisesti tai täyttämällä paperisen ilmoittautumislomakkeen ja palauttamalla sen varhaiskasvatustoimistoon osoitteeseen Varhaiskasvatus, PL 313, 01301 Vantaa. Jos muuttajalla ei ole tulevaa osoitetta ja toivottua esiopetuspaikkaa vielä tiedossa, voi ilmoittautumislomakkeeseen täyttää pelkän aluetoiveen ja jättää päiväkotitoiveen täyttämättä. Lisätietoja –kohtaan kannattaa kirjoittaa, että on muuttamassa Vantaalle.

Lisätietoa ilmoittautumisesta:

Ensisijaisesti päiväkodinjohtajat

Suomenkielinen esiopetus:
varhaiskasvatuksen asiantuntija, Tiina-Liisa Åkerfelt, p. 040 586 4893

Ruotsinkielinen esiopetus
Mia Eriksson-Pulkkinen p. 050 312 4426

Ajankohtaista

Instagram

Twitter